logo
HOME BLOG QURANIC HADITH FIQH tGFH English CONTACT hamburger menubar icon

AD-DIIN, religionen


Edit OmarKN

ad-dīn
Den oföränderliga religionen

Tweet #omarkn

-


I Allahs, den All-Barmhärtige, All-Förbarmarens Namn

{ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ }

Koranen: { Säg: Jag är bara en människa som ni. Mig har uppenbarats att er Gud är en enda Gud; må alltså den som hoppas möta sin Herre, handla rättskaffens och icke låta någon bli delaktig av sin Herres dyrkan. }
(Suran med grottan 18, vers 110)

Koranen: { Och så ska den, som gjort en smula gott, få se det. Och den, som gjort en smula ont, få se det. }
(Suran med jordskalvet (99), verser 7 & 8)

Traditionen, må Allahs frid och välsignelse vara över profeten Muhammad ﷺ definerar de viktigaste aspekterna av den islamiska religionen i de följande ord:

1 - "Den bäst ansedda religionen hos Gud är den rena och toleranta monoteism."

2 - "Handla på ett sådant sätt att det ni gör är enbart för Guds ansiktes skull, ty Gud tar bara emot det som gjorts för Hans ansiktes skull."

3 - "Den bästa guddyrkan är den som är den mest okomplicerade och mest naturliga i världen."

4 - "Handla som någon som aldrig tror sig behöva dö, och var på din vakt, som en som fruktar att dö imorgon."

5 - "Den bästa handlingen är den rena avsikten."

6 - "Den främsta av de troende muslimerna är den från vilkens tunga och hand (andra) muslimer är fredade*, den bästa av de troende är den med den bästa karaktären; den bästa av de utvandrarna är den som flyr från det som Allah har förbjudit; slutligen, det som beträffar jihad, så är den bästa jihad den som man för mot sig Själv för det gudomliga väsen skull.

7 - "Sannerligen, Allah har antagit enkelhet och Han har avvisat omständigheter [i umgänget]."

(* 6 - alternativ: "Den främsta av de troende muslimerna är den som varken skadar andra muslimer med sin tunga och hand.")"In any case, what Westerners call civilization, the others would call barbarity, because it is precisely lacking in the essential, that is to say, a principle of a higher order."
René Guénon, East And West, 1924

صلّى الله على سيّدنا محمّد و على آله و صحبه و سلّم

The blessings and peace of Allah on the Prophet, his Family, and his Companions, ( sallAllahu `aleihi wa sallam ) .AlHambragrey-linetrg4_upG2

* Living Islam – Islamic Tradition *