logo

Islamofober: 'De troende dödar'

Svar på bloggartikel

OmarKNTweet #omarkn

.

1. Intro

Vi fördömer all extremism18 och terrorism, från vilken sida som helst, så även den som sker i demokratins och frihetens namn.29


Det som gäller för muslimer i icke-muslimska samhällen:

”Förhållandet mellan muslimerna som lever i detta land och de styrande myndigheterna i detta land är ett förhållande av fred och kontraktsenlig överenskommelse. Det här är en dialog och ett ge och ta.”47


2. Absurda sammanblandningar

Vi lever i en tid, där sanning har blivit relativ och fakta inte räknas.

Somliga skribenter gör allt för att komma tillbaka till rampljuset efter tidigare klavertramp, medan de tränar med att sprida sina spindelväv-påståenden och far med orena osanningar (dvs. på svenska: lögner).

”De troende dödar” skriver skribenten med ett arabisk namn i första halvan av sin bombastiska artikel med titeln 'DE TROENDE DÖDAR OCH DÖDAS FÖR GUDS SAK'1, för att sammankoppla tro / troende med döden, och speglar så självaste extremisternas dragning åt döden, som om de troende inte hade något bättre att göra. Men de troende LEVER, strävar efter det bästa för Guds skull - för sig själva och sina medborgare i samhället.


I artikeln kastas alla begrepp i en stor säck och skakas om, det blir kalabalik i soppan.

Som information: En troende är enligt Islam den som tror och förlitar sig på Gud - Allah och följer Proftenes ﷺ mönster och tror på den sista dagen2, en dag som stundar för alla, vare sig man är muslim, eller icke-muslim, eller hycklare, vantrogen, nationalist, anti-globalist, eller snabbskribent…3. Vad som inte tas upp här

I denna gensvar mot ovan bloggtext tas inte upp frågan om invandrarnas bristande integration, statens bristande förmåga i frågan om integration, brottsligheten bland invandrarna och brottsligheten bland svenskarna - som har bott här en längre tid eller i generationer. Det tas inte heller upp frågan om såkallade IS - för de är varken islamiska ej heller en stat3 - eller andra muslimska autoritära styren, som oftast hålls om ryggen av stormakterna USA och Ryssland.

Inte heller tas upp frågan hur många människor som har offrats i "kriget mot terrorn”, som i själva verket är ett terrorkrig mot muslimerna, i vilket det beräknas ha dödats ca. 4 miljoner sedan 1990, ett fakt som det blir svårt för en islamofob att erkänna.4


4. Lögner om Profeten (fvmh)

Redan från allra början ljög de otrogna om Allahs Profet ﷺ , så det är inget nytt. Ibland sker det av ren och rå illvilja, ibland av svartsjuka, ofta av okunskap, t ex när man lyssnar på vandringssägner och sprider de.

Men skribenten med ett arabisk namn, som inte längre vill/ kan vara muslim enligt egen utsago, påstår sig nu ha sanningen om Islam inom räckvidd. Må Allah - Gud leda honom till den äkta tron (imán )!

Angående terrorattackerna i Barcelona tycker han att en muslim5 inte borde vara bestört, han "undrar hur detta kan göra honom chockad.” Alla som har hjärtan kvar är naturligtvis mycket bestört över att vissa har 'kidnappat' Islam, med upprepade terrorblodbad som resultat. Islamofober av all kulör vill göra oss tro att där och då visar sig religionens sanna kärna. Samtidigt är man tyst om terrorblodbad i länder bort härifrån som sker i 'demokratins och frihetens' namn eller för vår 'säkerhets skull'.

Så denna skribent menar att jihadister, som ”bekänner sig till Islam” har gjort sådant många gånger i historien. Tvärtemot vad alla kan undersöka med minsta bemödande, har det varken funnits självmordsattacker eller attacker på civila i Islams historia till ca. 1994 när Hamas32 bombade en linjebus i Jerusalem. Visst, det finns våldsexcesser i Islams historia, och det finns våldsexcesser i andra religioners och civilisationers historia, men här driver författaren en vinklad agenda, riktad mot Islam, Guds budbärare (fvmh) och muslimerna.

Den allmänna regeln lyder i Profetens ﷺ ord:
"Jag sändes med den milde och tolerante monoteismen.”21

Istället angriper skribenten O. Profeten Muhammad (frid vare med honom) och skriver: ”Profeten Muhammed själv, Islams grundare, ledde arméer ut i krig för att erövra städer och ta byte och slavar (och) ställde till med blodbad.”
Underbart för alla Islamhatare att se en med arabisk namn hamra fram dessa oförskämdheter.

Någon som skriver sådant har inte mycket 'expertis' om Islam, eller om Profet Muhammad - inte så mycket kunskap som rymmer nageln på hans lillfinger.30 Alla krig36 som fördes under Profet Muhammad (fvmh) och hans följeslagare var försvarskrig, Badr, Uhud osv.31

Dessutom spreds inte Islam 'med svärdet,' men med det goda exemplet, handel osv. muslimer tvingade inte folk att konvertera, forskningen är entydig i frågan.28 Det är klart att det förekom under Islams 1400-åriga historia en hel del krig och våldsamheter6, men inte p.g.av att man följde den profetiska traditionen, men därför att man gick emot den!

För detta har vi historiska redogörelser, som skulle passa för skribenten O. att bry sig om i innan han går ut med lögner om Profeten (fvmh), den bästa av människorna, för att smörja högerfalangen.


5. Inte en 'sträng' tolkning av religionen

Sedan är det inte en ”sträng tolkning av religionen (som) får människor att bli jihadister.” Istället är det en felaktig tolkning, en fördärvlig förvrängning av religionen, ett eländigt lögn som får människor att bli jihadister, allt detta för tjäna vissa ledares (och sina egna) maktbegär.33 Är det här möjligtvis ett fenomen som känns igen från historien?

De känner inte den islamiska traditionen utan bara ytligheter. Hasan al-Basri rapporterar från Profet Muhammad ﷺ föjande:

'Kärlek till denna värld är roten till all ont.'

Att döda civilister, att ta slavar, att bryta med det tusenåriga beskyddet som de kristna och andra icke-muslimer åtnjöt från muslimerna i Mellanöstern under en lång tid - tills det IS-gänget och relaterade grupper19 dök upp 2012-2014. Att döda civilister har alltid varit förbjudet i Islam och kommer att vara förbjudet till den sista dagen; och självmordsattacker detsamma.20


6. Religiositet eller hat klädd i religiösa symboler?!

Skribenten frågar: ”Hur vet (man) att jihadisterna inte är religiösa?”
Svar: Den som går på oskyldiga människor, civilister, barn, vuxna eller gamla, är inte religiös enligt den allmänt vedertagna betydelsen av ordet. Skribenten begriper tydligen inte det som de flesta andra människor begriper. Det ryms inte i begreppet 'religiös' att handla så: att döda folk, oavsett hur de 'klär sig'.34 Profet Muhammad ﷺ varnade människorna att gå till ytterligheter och extremism.35

Om versen 9-111

{GUD HAR [slutit ett avtal] med de troende, enligt vilket Han i utbyte för deras liv och egendom lovar dem paradiset; de kämpar för Guds sak och dödar eller dödas.}

Som man ser står det inget om att gå ut och döda oskyldiga människor, kvinnor, barn, unga som gamla. Men när ett muslimskt land blir angripen gäller det naturligtvis att försvara sig, även Sverige måste försvaras om det blir angripen, vilket vi hoppas aldrig händer.

Däremot har vi tydliga bud av Profet Muhammad själv och hans följeslagare om vad som gäller i krig, bland annat att ”inte agera fegt”.7

Sedan får vi läsa i bloggartikeln 'DE TROENDE DÖDAR OCH DÖDAS FÖR GUDS SAK' 22 att hela verser från koranen8 inte är riktad till muslimerna! ”Koranen säger att detta bud riktades till Israels folk, det vill säga judarna, inte till muslimerna.” Ett annat missförstånd.

Det är klart att koranen i dess helhet är riktad till Profeten (fvmh) och i förlängning till muslimerna och till hela mänskligheten: Profetens budskap är universell, dvs. riktat till alla människor9 och de som accepterar och följer det ursprungliga, autentiska budskapet är muslimer.

Versen 5-32 slutar så här:

{Trots att Våra sändebud har kommit till dem med klara vittnesbörd, fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld45 på jorden.}

Så en generell utsago, som tydligen ställer sig mot våld, slösaktighet och skadalöst beteende, gäller naturligtvis för alla. Men det kom inte med i skribentens text, passade inte in tydligen.

Så påståendet att versen som varnar för dödandet av en enda människa inte skulle gälla för muslimerna, är groteskt.


7. Dödandet av oskyldiga eller civilister är förbjudet

Fakt är att dödandet av oskyldiga eller civilister är förbjudet - HARAM för jihadister och för vem som helst! Vi behöver inga nytolkningar av Islam, det är just det som extremisterna sysslar med!

Angående citatet: ”jihadisterna anser att väst är skyldigt till 'ofärd på jorden', genom att, som man ser det, bekämpa jihadism och främja sekularism och demokrati.” Men det är sant att en del stater i väst10 är skyldiga till 'ofärd på jorden,' inte speciellt genom att ”främja sekularism och demokrati” eller 'vår säkerhet' som de påstår, men

Som en analytiker skrev:
'Denna grundläggande aritmetik [som visar tydligt hur många muslimer har dödats de senaste 20 åren] ligger bortom förståelsen för den typiske islamofoben.'29

Märkligt att en skenbar bildat man som skribenten blundar för dessa fakta, varför gör han det?13


8. Det är UPPROR att ta lagen i egna händer

Skribenten skriver också att ”det framgår tydligt av den andra versen, som islamapologeterna tenderar att utelämna, att man inte bara får, utan ska, döda dem som 'bekämpar Gud och hans apostel'.”

Nej skribenten O, 'man' får inte och ska inte döda dem som 'bekämpar Gud och hans apostel'. Det åligger inte en individ att ta lagen i egna händer och det tjänar inget att läsa ur koranen utan kunskap om arabiska, och asbábu-nuzul, hadith och tafsir, utan att ta hänsyn till kontexten - speciellt om läsningen ska följas av handling.

Det är strängt förbjudet att ta lagen i egna händer! Följaktligen är uppror också förbjudet!44

För muslimer som bor i icke-muslimska länder som Sverige, gäller det att följa landets lagar. I och med att man lever här, eller kommit hit som skyddssökande, har man ingått ett avtal att akta lagarna, så länge de inte förbjuder muslimerna att utöva sin religion - och muslimerna kan huvudsakligen utöva sin religion i Sverige.47

Att påstå att militanta aktioner, angrepp på människoliv osv. vore Islam, är del av en illvillig, lömsk kampagn mot Islam och muslimerna. Det är att sköta elden i samhället, skamligt!14


9. Jihad

Bekämpa, kämpa (jahada ) betyder inte att döda och det är inte samma sak, men har betydelsen att sträva mot något - på många olika sätt48 - eller att göra sitt bästa för Guds skull i och med att man följer Profetens ﷺ livsmönster (sunna ), och inkluderar att kämpa även med ordet och pennan (eller tangentbordet, podcast etc.)26

Det är just jihadistiska extremister som begränsar jihad till det militära. Men ibland är den militära jihad nödvändig. Så var fallet när ett muslimskt land i Europa angreps och muslimerna var tvungna att försvara sig i krig för att överleva, som i Bosnien 1982, när Serbiska trupper terroriserade muslimer och andra och till exempel med sina kanoner sköt ned mot Sarajewos marknad för att döda oskyldiga civila. Sedan massakern i Srebrenica.46

Nu i skrivande stund Myanmar muslimerna Rohingya39 - var är liberalerna och nationalisterna när andra folk hotas med förintelse - etnisk rensning?!

Sammanfattningsvis, när det rör sig om försvarskrig och relaterade krigshandlingar, ska - enligt alla islamiska rättsskolor - den muslimska regeringen bestämma vilken politik som ska föras i frågan.40

Krig får bara utropas av en muslimsk regering:

• Den enda auktoriserade myndigheten som kan utropa jihad mot en annan stat är den verkställande och politiska auktoriteten i en muslimsk stat.
• För närvarande finns det ingenstans på jordens yta en utropad krigsstatus mellan två muslimska och icke-muslimska stater.
• En muslim i ett icke-muslimsk samhälle är enligt Shari'a-juridiken en gäst vare han/ hon är medborgare i samhället eller inte.
Om jihadistiska extremister inte bryr sig om det så är det deras problem15, extremisters illgärningar43 får inte leda till att stämpla alla muslimer och Profeten själv ﷺ, och Islam, som roten till det onda.23


10. Roten till det onda

Roten till det onda är som vanligt okunskap, ovilja att lära sig, ovilja att göra avkall på sina älskade uppfattningar, när man märker att de inte grundas på det som är sant.

Denna okunskap visar sig i Sverige bland annat genom okunskap om vad en religion är, ska tjäna till, vad människans plats är i denna värld, och vad som är sant och falskt.27 Sverige som det mest sekulariserade landet i världen41 har en egen historia av tvång i religionen, men det är fel att projicera detta på Islam.


11. Att trixa med de heliga texterna

Judarna (egentligen: banu Israïl) beskrivs redan i koranen hur de förfalskade sina egna heliga skrifter -Toran.

Allah säger i koranen:

{ Olyckliga de som med sina händer skriver ned … }42


So till exempel den citerade hadithen återgavs inte korrekt, varför? Passade inte i agendan!

Så här återgavs den av skribenten:

"Profeten Muhammed har sagt att den troende ska älska och hata för Guds skull.”

Så hår lyder hadithen egentligen:
Profeten ﷺ sa: 'Om någon älskar för Allahs skull, hatar16 för Allahs skull, ger för Allahs skull, undanhåller för Allahs skull, kommer han ha fullkomlig tro.'

Så mycket om skribentens nogrannhet.


På liknande sätt med koranversen 48-2924

…och med koranversen 9-12425


Vi orienterar oss vid traditionell Islam, vid det som är rätt och sant, det som Profet Muhammad (fvmh) ﷺ kom med tillsammans med de islamiska rättsskolorna, de lärda och de heliga genom Islams historia.All framgång kommer från Allah,
och Allah vet mest och bäst!

2021-11-13 vs.1.4; from 2017-09-02
[livingislam][Main New Texts ][Muḥyiddīn Ibn ʿArabi] [Understanding God] [Metaphysics] [our facebook-icon] [next page]


 1. På den åt höger lutande bloggsajten ”DET GODA SAMHÄLLET.”

 2. Inte helt annorlunda än i Kristendomen, Judendomen.

 3. Om IS finns det här tre länkar:

  a.) This is Not the Path to Paradise! Shaykh Abdallah bin Bayyah
  b.) Isis jihadis aren't medieval – they are shaped by modern western philosophy, Kevin McDonald
  ”We should look to revolutionary France if we want to understand the source of Islamic State's ideology and violence.”
  ”It needs to be said very clearly: contemporary jihadism is not a return to the past. It is a modern, anti-traditional ideology with a very significant debt to western political history and culture.”
  c.) Open Letter To Al-Baghdádī, Response To Daesh (Not ”IS”)

 4. When Will Westerners Condemn the Killers of 4 Million muslims? CJ Werleman, 20170828

  ”Since 9/11, more than 1.3 million lives have been lost to US led wars in Iraq, Afghanistan, and Pakistan alone — a number that's deemed to be a "conservative” estimate, and one that could very well be 1 million shy of reality, according to a joint report published by Physicians for Social Responsibility, Physicians for Global Survival, and the Nobel Prize-winning International Physicians for the Prevention of Nuclear War. Moreover, this estimate of 1.3 to 2.3 million predominantly muslim victims does not include those killed under the guise of the US "war on terror” in Somalia, Yemen, Libya, Syria, and beyond.”

  After 9/11: America may be safer but the rest of the world pays the price, CJ Werleman, 20160909

  Soldier-in-front-of-Baghdad-mosque
  Foto: Soldier in front of Baghdad mosque.

 5. I artikeln ”Ett muller av gråt, tallrikar och glas som krossades” som han citerar.

 6. Vilka krig och våldsamheter har inte den västerländska 'civilisationen' åstadkommit bara de senaste 103 åren!

 7. Abu Bakr den första kalifen, efterträdaren efter Profet Muhammad ﷺ gav följande krigsregler till Yazid ibn Abi Sufyan, en av hans befälhavare, innan han skickade iväg honom till Levanten:

  "Döda varken kvinna eller barn,
  inte heller åldringar,
  Hugg inte ned fruktträd,
  Förstör inte bostäder,
  Döda inte får eller kameler, utan för mat,
  Rök inte ut bina, och dränk inte de,
  Försnill inte krigsbytet, och
  agera inte fegt.”

  Krigsreglerna som gavs av Profet Muhammad ﷺ enligt två andra överförda versioner:

  "Profeten sade: Gå i Allahs namn, lita på Allah och håll fast vid religion av Allahs budbärare. Döda inte en utsliten gammal man, eller ett litet spädbarn, eller ett barn eller en kvinna; var inte oärlig om krigsbytet, men samla dina byten, gör rätt och handla korrekt, för Allah älskar de som handlar rättskaffens. "(Anas ibn Malik i Sunan Abi Dawud Book 14, Hadith 2608).

  "Döda inte kvinnor eller barn eller en gammal, orkeslös person. Skär inte ner fruktbärande träd. Förstör inte boendeplatser. Slakta inte får eller kameler utom för mat. Bränn inte bin och sprida inte dem. ... "(Muwatta Malik Book 21, Hadith 10) [link]

 8. Skribenten med ett arabisk namn skriver följande: ”Det är vers 5:32 som säger att om man dödar en oskyldig människa så är det som att man har dödat hela mänskligheten. För det första: Koranen säger att detta bud riktades till Israels folk, det vill säga judarna, inte till muslimerna.”

 9. När det citeras Israels folk i koranen (Banu Israïl) så görs det för att vi ska lära oss från tidigare folks erfarenheter och hur det slutade för de, versen är visst riktad till muslimer!
  NB: Banu Israïl - inte att blanda ihop med dagens Israeler eller Sionister.

  Även om versen refererar till att Banu Israïl blev föreskriven (den moraliska principen) om värdet av en enda människa, så är (de flesta) kommentatorerna eniga i att denna moraliska princip på liknande sätt gäller muslimerna, (Ibn Káthir, Qurtubi, Tabari). Al-Razi menar att den fokuserar här på Banu Israïln3 på grund av vissa Judars (påstådda) sammansvärning mot Profeten, men ingen hävdar att versen bara gäller Banu Israïl, och Allah vet bäst. TSQ

 10. Inte alla länder förståss, vissa stormakter och deras lakajer.

 11. Allmänt bryr sig de styrande makterna inte om religionerna eller ideologierna och deras utövare, så länge de inte ställer sig mot Västs (~ Östs) förtryck och ekonomisk utsugning.

 12. Man främjar istället krigsindustrin i USA, UK, via Saud, senaste exempel Yemen.

  us-drone
  dronevictim2009
  Drone victim 2009

 13. Han vill konstruera en sanning som passar hans syften. Sanningen är EN, och lögnen har korta ben, den hinner aldrig ifrån sanningen.

 14. Versen innehåller en av de fem koranska 'hadd' bestraffningar, dvs. som är gudomlig inspirerade huvud (döds)— eller kroppsstraff, som ska verkställas av en Islamiskt stat mot de som är dömda för sådana brott som undergräver den Islamiska gemenskapen, så som mördare, tjuvar, de som begår äktenskapsbrott, och (i det här fallet) som angriper och terroriserar medlemmar i den muslimska samhället. Fast versens tolkning verkar bjuda in till ett bred spektrum av uppfattningar, har de flesta kommentatorerna begränsat dess betydelse till beväpnade brott som nämns ovan och dess skadliga följder för samhällets trygghet och säkerhet. TSQ

  Den mest belagda tolkningen för versens skäl (för uppenbarelse) är incidenten med en grupp män från 'Uraynah och 'Ukl stammarna.

  Inom tolkningstraditionen anser man att versens harda straff hör till särskild de som begår olika skamliga brott med exceptionell brutalitet och terror mot oskyldiga människor. TSQ = The Study Quran

 15. …och vårt problem: att bidra till den bäst möjliga lösningen.

 16. Och att älskar eller hata för Allahs skull osv, betyder att älska eller hata handligen i frågen, inte personen.

 17. Profeten ﷺ beordrade muslimerna att behandla krigsfångar väl.

  Treatment of prisoners-of-war in Islam
  ”The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) used to enjoin the muslims to treat prisoners well, whereas the Romans and those who came before them the Assyrians and Pharaohs, all used to put out their prisoners' eyes with hot irons, and flay them alive, feeding their skins to dogs, such that the prisoners preferred death to life.”

 18. Extremism In The Modern World, Quotes fr. Sh. S H Nasr

 19. Grupper som stöddes direkt eller indirekt av USA, Turkiet, Saud, Qatar

 20. Självmordsattacker är HARAM i Islam!

  Som Sh. Atabek Shukurov påpekade, om självmord är förbjuden i Islam och dödandet av civila också, hur kan då båda tillsammans blir tillåtna?
  Suicide bombing in Islam Sheikh Atabek Shukurov

 21. Ett karakteristiskt kännetecken av den Islamiska traditionen är toleransen och överseendet som uttrycktes av Profeten ﷺ (Allahs fred och välsignelser vare med honom) när han sa:

  "Jag sändes med den milde och tolerante monoteismen.”
  ”bu `ithtu bil-hanīfiyah al-samha'”

  Denna utsago bekräftas av det gudomliga koraniska Ordet:

  { Vi har sänt dig enbart
  { som en barmhärtighet / av nåd till alla världar. }

  Sura Profeterna (21) vers 107

 22. på bloggsajten ”DET GODA SAMHÄLLET.”

 23. Även om det finns somliga religion- och Islamhatare som griper efter varje tillfälla att just göra det. De borde istället tänka på sina egna liv, att livet är kort och att sprida hat och missaktning inte ökar deras chanser i nästa livet, precis - som de förnekar.

 24. Zetterstéens tolkning av koranvers 48-29 som ”äro fruktansvärda mot de otrogna,” är tendentiellt fel, det arabiska är ashiddá'u, från *shdd : barsk, hård, men inte grym, ingenting om fruktansvärda saker - grymhet är förjudet i Islam, även mot fienden.17

 25. Anledning för versens uppenbarelse: Byzantinerna planerade ett större anfall på det nya islamiska samfundet i Madina.

 26. En kort och gedigen förklaring av vad jihad på engelska betyder finns här: What Is JIHAD, From The Islamic Tradition

  "Islam does not teach, nor do muslims desire, conversion of any people for fear, greed, marriage or any other form of coercion.”

 27. What Is A Religion?

  ”In reality a religion has to include three essential elements, without which it does not fulfill its function. These three elements are the following:
  - a doctrine (the intellectual component),
  - a rite (the ritual component) and
  - a moral, ie. an ethic, (the social component)
  but not any ethical system based on human, rational thought but deriving from the super-human level.” René Guénon, EDH82+8

 28. How did Islam Spread? By Sword or By Conversion?

  "There was no attempt at converting the peoples of the imperial territories, who practically all adhered to some form of confessional religion already…In the chiefly non-Arab agricultural lands, the object was not conversion but rule…The superiority of Islam as religion, and therefore in providing for social order, would justify muslim rule: would justify the simple, fair-dealing muslims in replacing the privileged and oppressive representatives of the older, corrupted allegiances…” The late Marshall Hodgson, in his famous book, the Venture of Islam

 29. About the War on Terror and Anti-muslim Hysteria:

  This basic arithmetic [that certain Western powers are killing very many muslims almost every day] is beyond the comprehension of your typical Islamophobe.

  abt-war-on-terror-and-anti-muslim-hysteria
  20170830, CJ Werleman @cjwerleman, Columnist for Middle East Eye. Host of 'Resistance Radio' on iTunes. Author of The New Atheist Threat.

 30. Profet Muhammad (fvmh) varnade de som kallade till religionen med skenbar kunskap om koranen, när de i verkligheten står vid helvetets port och kallar folk till Elden.

  Hur mycket närmare Elden är de som använder sin skenbara kunskap om Profeten och koranen för att propagera mot religionen, mot Islam - utan mer kunskap än det som rymmer spetsen av lillfingern.

  Skribentens värdelösa, onda attacker mot Islam i allmänhet och mot Guds budbärare (fvmh) i synnerhet, tillsammans med hans omskrivning av den islamiska traderade historien är en tragedi för honom själv och för alla som tror på honom.

 31. • Profeten ﷺ uppgav i flera berättelser, att bland de värsta syndarna är de som initierar fientligheter:

  'Förvisso är den mest tyranniska av människorna mot Gud (Den Upphöjde) han som dödar de som inte kämpade mot honom.'

  Musnad Aḥmad #16376 (15943), v.26 p.298 (autorens övers.); autentisk (ṣaḥīḥ) enl. Abu Bakr al-Haythamī i Majmaʻ al-Zawāʼid #11731, v.7 p.174.


  • Shaykh ul Islam Dr Muhammad Tahir ul Qadri
  Every war fought by Prophet Muhammad(saw) was defensive, none of them were offensive


  Jihād as Defense: Just-war theory in the Quran and Sunnah, Justin Parrott

  ”The mainstream view of jihād in Islam is consistent with modern international norms of non-violence. The Quran and Sunnah permit muslims to defend themselves from aggression, while also limiting warfare to the purpose of preserving security, freedom, and human rights.”

  Prophet Muhammad's Rules of War, Qasim Rashid

  ”And even against combatants, Muhammad put muslims on notice. Once, Usama bin Zaid overcame an enemy soldier in hand-to-hand combat. The soldier implored Usama for amnesty just as Usama prepared to deliver the deathblow. Usama heard but ignored the plea and killed him anyway. Learning of this, Muhammad vociferously condemned Usama's act as repulsive to Islamic rules of war.

  Mind you, this combatant persecuted muslims, helped exile them from Mecca, pursued them to murder them, and even then Muhammad required Usama to accept his amnesty plea — knowing full well the plea could be a lie.

  Muhammad assumed this risk because he refused to forsake any opportunity for peace. After Muhammad, the Khalifa Umar, and centuries later, the legendary muslim General Salahuddin, again demonstrated these principles. Both insisted Jews return to Jerusalem — as equals — whereas they suffered immense persecution under Christian rule.”

 32. Samma Hamas, som skribenten ca. 2014 omfamnade i sin förtvivlan över Sionisternas slakt på Palestinerna i Gaza.

  Samma Hamas, som under denna period skickade 'leksaksraketer' mot Israel, ingen match för Sionisternas vapen så klart, men ändå ett vapen, som urskillningslöst träffar militära som civila mål!

  Så skrev Shaykh Muhammad Afifi al-Akiti:
  ”To put it plainly, there is simply no legal precedent in the history of Sunni Islam for the tactic of attacking civilians and overtly non-military targets. Yet the awful reality today is that a minority of Sunni muslims, whether in Iraq or Beslan or elsewhere, have perpetrated such acts in the name of jihād and on behalf of the Umma. Perhaps the first such mission to break this long and admirable precedent was the Hamas bombing on a public bus in Jerusalem in 1994 - not that long ago. (Reflect on this!)”
  Defending the Transgressed: Mudafi' al-Mazlum,
  Shaykh Muhammad Afifi al-Akiti

 33. Det finns / fanns alltid dem som gick med ädla avsikter: 'Bistå muslimer under värsta förtryck,' t ex i Syrien och Allah vet bäst!
  Men ledarna är alltid själv-utbildade personer som grundar sig på Wahhabism, som förnekar den inre dimensionen av Islam. Därför kan de inte stå emot sina egna eller ledarnas maktbegär (de faller för dunya och begår synder).+ utan gedigen utbildning i de islamiska disciplinerna + inspireras av & tar över revolutionära handlingsplaner ( bl. a. terror mot befolkningen) från Europeiska förebilder, t ex från tiden före den ryska revolutionen och därefter + man ändrar det profetiska budskapet genom att klippa och klistra och eller stödjer sig på abstrusa fatwa från nästintill okända `ulema… (se även 44)

 34. Det kommer inte dröja allt för länga när dessa personer kommer dyka upp på tv:n och i kvällspressen för att uttrycka sitt ånger över vad man har gjort och hur man blev vilseledd!

 35. ”… Så bli inte extremister, men försök att komma så nära fullkomligheten som möjligt och vet att ni kommer att bli belönade.…
  Al-Bukhari, band 1, bok 2, hadith 39

 36. The Wars During the Prophet's Lifen1

  What about the battles that the Prophet Muhammad fought after he established his political power in Medina? Was that for the purpose of imposing Islam upon others? Let us briefly look at the major battles of that era:

  2 AH, The Battle of Badr
  muslims confronted the Meccan forces at Badr—80 miles from Medina, and 200 miles from Mecca. The location and the circumstances are quite clear that the Meccan infidels were the aggressors.

  3 AH, The Battle of Uhud
  Named after a mountain just outside Medina. Meccans came to extract revenge for the defeat in Badr.

  5 AH, The Battle of Ahzab (or Khandaq)
  The Meccan unbelievers, in alliance with the Jews of northern Arabia, came to attack the muslims in Medina.

  6 AH, The Peace-Treaty of Hudaybiyya
  In the 6th year after the Prophet's migration, accompanied by muslims, he decided to go for pilgrimage to Mecca. The infidels prevented the muslims from entering the city of Mecca. After lengthy negotiations, both parties signed a peace treaty for the term of ten years.

  The implications of this peace treaty were very far-reaching:

  Firstly, until the signing of this treaty, the muslims were mostly busy in defending themselves against the Meccans (their external enemies) and the Jews (their internal enemies).

  Secondly, only after the signing of this treaty, did the muslims feel safe and secure enough to travel to regions and countries outside Medina. The peace-treaty gave muslims the opportunity to start an organized campaign to propagate Islam among surrounding tribes and countries.

  Thirdly, from the 6th year of the Prophet's migration to the 9th year, so much propagation and missionary work had occurred that almost the entire Arabian Peninsula came into the fold of Islam–without the force of sword! As a result, the 9th year is known as 'Amul Wufũd—the Year of Delegations: because many delegations of Arab tribes were coming to Medina to declare their acceptance of Islam.

  9 AH, the Conquest of Mecca
  Only when the Meccans violated the conditions of the peace-treaty, did the muslims take over the city of Mecca without bloodshed—thereafter, in 9th AH, Mecca was declared as a holy city where idol-worshipping was forbidden.

  Even then the idol-worshippers of Mecca were given four months' grace period to stay and study Islam. If they were still not convinced of Islam's message, then they were to be asked to leave the holy territory of Mecca. (See the Qur'an Surah at-Tawba, 9:3)

  Two Phases of Prophet Muhammad's Life
  First Phase: Meccan era of the first 13 years. He was in a minority, and so force not possible

  Second Phase:
  Medinese era of the last 11 years of his life.

  1st to 6th year:
  defending against the aggression of the Meccan forces and their allies.

  7th to 9th year:
  propagation & outreach to others resulting in conversion of almost the entire Arabian Peninsula

  In all such cases, we see that neither sword nor force was used to convert people to Islam. Especially for the Jews and the Christians —whom Islam recognizes as Ahlul Kitab, the People of the Scriptures— Islam guaranteed them freedom of their faith and religious practices under Islamic rule.
  n1: How did Islam Spread? By Sword or By Conversion?

 37. ”I shop therefore I am,”
  ”Shop until you drop!”

  Nu finns det MacDonalds vid infarten till Mecka!

  image2

 38. The Paradox of Our Condition, Quotes on Modernity, Sh. Abdulhakim Murad Winter; From His Presentation on YouTube: Master Classes on Imam Al Ghazali

 39. - expired link (before 2023-02-04) ahtribune.com/human-rights/1868-rakhine-genocide → Myanmar - The World's Most Silent Genocide

  Rohingya_muslim_oppressed

 40. I undantagsfall - när en muslimsk regering inte finns - måste krigsreglerna ändå hållas, dvs. att man gör inte avsteg från det profetiska exemplet, se fn7

 41. Enligt World Values Survey: Varför är just Sverige så sekulariserat? Torsten Åhman

 42. Hela versen:

  {Olyckliga de som med sina händer skriver ned [vad de säger vara ur] Skriften och påstår att det är från Gud för att därmed uppnå en ynklig vinst! [Det skall gå dem] illa på grund av det som deras händer har skrivit och på grund av vad de [därmed] har vunnit! }

  Det är ju så som de oärliga går till verket!
  Även i 3:78, 5:13-14, 6:91, 7:162, 4:46, 3:187, 5:15, 2:159, 2:174 [Bible Is Corrupted : Proof From Quran !]

 43. ”On the contrary [some groups and] people use the term Jihād in this time in a way that suits their own whims without realizing the damage that they are causing Islam and muslims.” (written in about year 2010).
  Jihad, Terrorism and Suicide Bombing: The Classical Islamic Perspective, Shaykh Hisham Kabbani

 44. ”In some of the contemporary "Islamic" groups, Jihād has been adapted to a virtually Marxist or Socialist concept of class revolt aimed at overthrowing the authority of the state. In the often fervently materialistic milieu of contemporary political and revolutionary ideologies, Islam is inevitably reduced to nothing more than a social philosophy. This reductionism simply amounts to an abysmal misunderstanding of the essential function of Islam, which is to turn the "face" of the human receptacle away from the world of disharmony and illusion to the tranquility and silence of Divine awareness and vision. Inward Jihād, as we alluded to at the beginning of this presentation, has a key role to play in this respect.” (written about 2010)
  Jihad Between muslims, Shaykh Hisham Kabbani

 45. *la-musrifūn, *srf : att vara omåttlig, att gå för långt - överdriva, bete sig skadalöst, slösaktigt; några gick så långt och mördade - eller intrigerade att mörda Guds profeter. Daryabadi

 46. - Massakern i Srebrenica som FNs fredsstyrkor inte kunde undvika!

  - Sarajevo
  ”Prickskyttar tog position på viktiga punkter även inne i staden, vilket ledde till en ständig osäkerhet bland invånarna… Det exakta antalet dödsoffer i Sarajevo är svårt att få fram, men en vanlig uppskattning är drygt 10 000. Till detta räknar man med över 50 000 sårade.”

  ”Metoden, 'etnisk rensning', hade påbörjats av serbiska styrkor året dessförinnan under kriget i Kroatien. Målet då hade varit att tömma områden på icke-serber och nu fortsatte detta program i Bosnien med ökad kraft. Srebrenica 1993, serbiska soldater. Bosnienkriget. Serbiska-styrkorna-bast-utrustade
  De serbiska styrkorna var bäst utrustade och hade stöd från den jugoslaviska armén. Foto från Srebrenica den 17 april 1993.
  © Art Zamur / Gamma-Rapho / Getty Images

  Aktionerna genomfördes till en början främst av paramilitära styrkor, inte sällan modellerade efter andra världskrigets tjetniker. Under ledning av krigsherrar som Arkan och Vojislav Seselj genomfördes noggrant planerade operationer som till en början främst riktades mot bosniakiska byar. En etnisk rensning började ofta med att byns invånare terroriserades. De flesta lämnade byn självmant eller tvingades bort under vapenhot. Andra torterades, stympades och mördades. Även våldtäkter användes systematiskt som ett terrorvapen.”

 47. Muslims Living In Non-muslim Lands, Sh Abdullah bin Bayyah

  ”We have to understand that the relationship between the muslims living in this land and the dominant authorities in this land is a relationship of peace and contractual agreement-of a treaty. This is a relationship of dialogue and a relationship of giving and taking.”

 48. ”The most fundamental form of Jihād, usually overlooked in today's pursuit of newsworthy headlines, is the Jihād of presenting the message of Islam—da'wah. Thirteen years of the Prophet's 23-year mission consisted purely of this type of Jihād. Contrary to popular belief, the word Jihād and related forms of its root word jāhada are mentioned in many Makkan verses in a purely non-combative context.”

  Jihad in History and Law Shaykh Hisham Kabbani