logoFörsvar mot baktal och takfīr
som utgår från 'Murabitun'-rörelsen
Som ett exempel på sekter
av OmarKN

P� denna sida:

Inledning av Omar KN,
sedan Shaykh G F Haddad's analys och svar på dem beskyllningar som finns i U. Vadillo's bok, följt av dennes svar, sedan GFH's slutgiltiga respons

innehåll:

en varningens ord
anledning för denna text
reaktioner på boken
A True Directive
punkter
GFH's försvar
Umar V.'s svar
tal av Mur. ledare
Have you eyes, Mur. Brothers
Kom och ångra er!

alla l�nkar

Det finns många skolor, madhhab, grupper, sekter och turuq (tariqas) i den islamiska gemenskapen (ummah). Det är väsentligt att förstå att den som har samma Gud, - Allah, samma Profet, - Muhammad ﷺ, samma heliga bok (qur'ān) och samma böneriktning (qibla) och förklarar sig vara muslim - är faktiskt muslim och under beskydd av den islamiska ummah och under Allahs beskydd (swt).
Hur mycket vi än önskar att tillhöra den rätt-ledda gruppen (bland de 73 som nämns av Profeten Muhammad ﷺ ) vi kan inte veta säkert, bara Allah vet.
Därför gäller det som en kunnig broder sa: “Its time we stop attacking every other Musim group or organisation believing that only ourselves are on the haqq.”

Låt oss se vad det var som vår prophet Muhammad sade: ﷺ :

(1)
Profeten ﷺ tillfrågades: " Oh Allahs budbärare! Vad är förtal?" Han svarade:
"Att säga något om din broder som han skulle ogilla." Han frågades en gång till: "Men hur står det till om det som jag säger om min broder är sant?" Han svarade:
"Om det du säger om honom är sant, då har du förtalat honom [i.e. backbiting], och om du säger något om honom som inte är sant, då har du smädat honom [i.e. då är det smädelse, en värre synd än förtal]."
Från Abu Dawud, Kitab al-Adab (Book of Manners) no. 4856

(2)
Profeten ﷺ sa ochså:
"Den som kallar sin [muslimsk] broder 'kafir',
då kommer det att stämma definitivt för en av dem."

Rapporterat av al-Bukhari och Muslim

Så länge som folk bryr sig om sitt, vilket är den bästa islam, i o med att de strävar efter att göra goda gärningar och att vinna Allahs välbehag ...., men när de visar upp eller uttrycker sitt förakt för muslimerna i allmänhet eller kommer fram för att angripa lederna och shuyūkh av vår muslimska gemenskap (ummah), genom att smäda eller förtala [see below, 6.] som 'mason' eller 'kafir' osv. hit och dit, då måste det avslöjas och stoppas; och det var inte första gången att man antog 'metoden' att förakta och skymfa.
Åtminstone i detta hänsyn har de visat att ha övergivit denna gemenskapens Mästarens Sunnah ﷺ , han som varnade muslimerna i en berömd och sund hadith ...

(3)
... i vilken profeten ﷺ sade:
"Al-Muslim man salama al-muslimoon min lisaanihi wa yaddihi wal muhaajiru man hajara maa naha-Allahu ʿanhu."
"Den främsta av de troende muslimerna är den från vilkens tunga och hand (andra) muslimer är fredade*, den bästa av de troende är den med den bästa karaktären; den bästa av de utvandrarna är den som flyr från det som Allah har förbjudit;..."
Narrated by Ahmadaddiin_sv.html

Denna Murabitun-sekt är farlig. Må deras medlemmar ta tillfället i akt och lämna gruppen när det fortfarande finns tid , som många har gjort tidigare. Några bevis för vårt påstående kommer att presenteras längre ned på sidan , fast det finns fler bevis för deras avvikelser. [se länkarna]

För att repetera: Vi är tvungna inför muslimerna, särskilt inför de unga och nya muslimerna, att varna för denna grupp, för att - enligt den information som vi har - de inte följer en äkta andliga väg inom tasawwuf (tariqah) trots deras fina ord som de använder sig av. (! Sufi).
För Sufism (tasawwuf) handlar om att övervinna sitt ego (nafs) med dess dåliga egenskaper och om att utveckla den allra bästa karaktären (adab), att hela sitt hjärta. Dock handlar det inte bara om uppförandet: för tungan (pennan) förråder det som finns i deras hjärtan.
Dessutom är de antagligen den enda gruppen i den islamiska historien, som tog en ekonomisk fråga, nämligen att man vill avskaffa kapitalismen och införa det som de kallar 'e-Dinaren', som deras huvudbry (!!)
Det var inte alls vad Islams Profet ﷺ kom med.

Beträffande saken i frågan:
Denna kontrovers och fitna började när en av deras ledare, U.V., publicerade en bok, som han skryter med när han kaller den "den esoteriska avvikelsen inom Islam", i vilken en illgärning efter den andre sprids, med förakt för muslimerna i allmänhet, och för deras ledare och Shuyūkh i synnerhet, som (förutom sina egna) förtalas och skymfas - detta är oakceptabelt och en stor synd.
För den som vill kollar källorna, citerar vi från - expired link (before 2017) - groups.yahoo.com/group/al-Zawiya- på yahoo och från meningsutbytet mellan Sidi Gibril F Haddad och Umar V. nedan


1.)
- expired link (before 2017) - groups.yahoo.com/group/al-Zawiya- Message 17553
First reaction to this book by a reader.
arabi rumi
Mon Aug 23, 2004 1:15 pm
Book Launch - Esoteric Deviation in Islam

A quick read of this very thick black covered book, seems to tell the reader that there are many modern and contemporary personalities (muslims and converts) are being sort of labelled as "free-masonic" or have "tendencies or inclinations" to that effect.

And at the end of the book, the writer's tariqa & their sheikh seem to be put on the "high pedestal".

Can one make a simple observation of muslim peoples and governments: aren't some of the Exoteric deviations most glaring and are the direct manifestations of a deviated or even a non-existent Esotericism or a much worse condition, separating them as if they are two mutually exclusive worldviews?


2.)
- expired link (before 2017) - groups.yahoo.com/group/al-Zawiya- Message 17560
Another reaction where a reader compares this issue to an earlier case of self-aggrandisement concerning the discovery of the 'Ash-Shifa'.

irfan yusuf
Tue Aug 24, 2004 5:37 am
Re: [al-Zawiya] Book Launch - Esoteric Deviation in Islam

Assalamu alaykum.

It reminds me of an excellent translation of Ash-Shifa which is spoilt by spurious claims that the translator's shaykh allegedly re-discovered the book before it was translated into English.

Yet when that same Shaykh was making movies with Roman Polanski, Maulana Zakariyya Kandhalwi (raa) was quoting huge chunks from the book in the various booklets that formed part of 'Fadhail Amaal'.

go figure.
ma salama


3.)
- expired link (before 2017) - groups.yahoo.com/group/al-Zawiya- Message 17596

A positive reaction to the book, applauding to 'the the social dimension of the work'

"I found it very interesting and it has something that lacks in other books or discourse... like 'the social dimension of our work and our contribution'."
...
"He is also much critical of Sheikh Nazim."
...


Well not just 'critical' but attacking, casting aspersions, bad name-calling.

So it is defintely not 'a good book'! See below.

4.)
- expired link (before 2017) - groups.yahoo.com/group/al-Zawiya- Message 17661
Another reader's reaction

Assalamulikum WR WB,

The funny thing I have noticed about this book is
...
that it might seem to the non muslim that the Shaykh is actually having a rant against ALL muslims, as it appears to go against all the famous names that they may hear.

May Allah guide us All to the straight path.

[- expired link (before 2017) - groups.yahoo.com/group/al-Zawiya- Message ]

5.)
- expired link (before 2017) - groups.yahoo.com/group/al-Zawiya- Message 17716

Where Sidi Gibril F Haddad mentions the directive for every seeker of truth:

'At that time and also later, during his last two trips to the US, in
England, Cyprus, and Damascus, I took from Mawlānā the same
great
directive for every seeker of truth:
OUR GOAL IS THE DEFENSE AND ILLUSTRATION OF THE PROPHET MUHAMMAD AND
HIS LOFTY ATTRIBUTES,upon him and his House and Companions blessings
and peace; to which Allāh support us!
I understood from this that the true Murīd in the
Naqshbandī-Haqqānī
Tarīqa is the friend and helper of every defender of Sayyidina
Muhammad and it is his duty to associate with such defenders because
they are on Mawlānā's path whether they are Naqshbandī or
not.


6.)
After the writings against the Shuyukh in this deplorable, above mentioned book, Sidi Gibril F Haddad wrote a defense of his Shaykh, of all muslims and of traditional islam, in article:
The Murabitun and Shaykh Nazim al-Haqqani:
Umar Vadillo's “The Esoteric Deviation in Islam”
[link]

Några av punkterna (fråm a - s), som är länkad till ovan text:

a) Dessa attacker sker på grund av avundsjukan mot Shaykh Nazim och de som följer honom. (a)
b) Vad de sysslar med är att de "förklarar huvudfåran muslimer som avvikande" (b)
c) En annan sekt som förolämpar Profetens ﷺ följeslagare (c)
d) Murabitun's förakt för den islamiska gemenskapen (ummah) (d)
e) Zakat på guld behöver inte nödvändigtvis betalas i guld, men kan betalas i varje lokal pappers-valuta, enligt en i den muslimska världen godtagen fatwa lånad från Hanafi och Maliki madhhaberna. (e)
f) Att kalla muslimen Martin Lings en 'ärke Guenonistisk frimurar-esoteriker' (f)
g) Att anklaga Allahs vän, Shaykh Nazim, för extrem satanismen i
Vadillo's bok 'Esoteric Deviation' (på sida 460). (g)
h) Übermensch ohyggligheter (h)
i) När Vadillo säger: "Vi är inte monoteister." (p. 284) (i)
j) När Vadillo säger: "Det finns ingen mänsklighetens broderskap ('brotherhood of mankind' ...
... [det är bara] en frimurar ideal." (j)
k) Förakt för idén om 'tolerans',
som är en naturlig element av religionen av Islam,
[länk: www.tolerantmonotheism.com !xxx broken link!monotheism.com" TARGET="_blank">TolerantMonotheism.com] and (k)
l) Att attackera muslimerna med begrepp som 'frimurari' och 'perennialismen' (l)
(se även: Are Non-Islamic Religions Valid? and [link]
m) Deras 'Vänta inte på Mahdin'-mantra (m)
Att förneka tron på Mahdis återkomst ställer en utanför Islams Sunni tro.
Den grundläggande islamiska tron på al-Mahdi i förhållande vad
denna sekt påstår finns på:
Have you eyes, Murabitun Brethren? by Gibril F Haddad
Summon to repent, [link]
n) Den islamiska Ummas enighet (i åsikter) är viktigare och har mer beviskraft än Madinas Fiqh, och den ien islamiska Umma är överens att tron på Mahdin är del av det Islamiska trossystemet. (n)
o) Shaytan hatar Profetens ﷺ arvtagare i varje epok. (o)
p) Deras slogan: "Islam kommer att ersätta banksystemet!"
Men Islam är inte ett ekonomiskt utvecklings-program!!
Murabitun är "möjligen den enda religiösa sekten i historien
vars grundläggande trosartikel är en finans-teori"! (p)
q) Murabituns anspråk på en authentisk spirituel väg (tariqah) är antagligen inte sann.
Det är en säkert tecken på Shaytans (rajīm) stämpel om en grupp muslimer efter att ha följt en spirituel väg, senare skiljer sig därifrån, och ändrar riktning för att angripa den muslimska gemenskapen och kastar takfīr på deras ledare och shuyūkh. (q)
r) Deras ledare, Dallas, avsa sig Darqawi Adab redan åren 1980 (r)
s) Umar Ibrahim Vadillo's bok får sin rizq från att skymfa de Awliya och, vad som är värre, ger efter för en sorts ethos om en Slutgiltig Lösning som låtsas vara en islamisk reform! ( - it is a tract of misguidance as dark as its pitch-black and devil-red cover. )(s)


7.)
Sedan kom Umar Vadillo's svar, som lämndade kritiken oberörd,
---
mostly focused on wrong predictions about the end of times, when it was meant to be a warning for the muslims.
Murabitun's Umar V.'s defense and explanations of his deplorable book
against the criticism of Sidi Gibril F Haddad:
Reply To Mr Haddad's Criticism Of The Book
[link]
And we leave it to the intelligent reader to see for himself.

8.)
del.

9.)
Have you eyes, Murabitun Brethren? by Gibril F Haddad
Summon to repent, [link]


This for now, and time will tell,
And Allah knows most and best !


All links concerning the 'Murabitun' - fitna from above:

•  The Murabitun and Shaykh Nazim al-Haqqani:
     Umar Vadillo's “The Esoteric Deviation in Islam” GF Haddad
•  Reply To Mr Haddad's Criticism Of The Book Umar Vadillo
•  Have you eyes, Murabitun Brethren? - Summon to repent GF Haddad
•  Second Reply to Mr Haddad Umar Vadillo |�with our comment, OKN


Other links at our site * living islam - Islamic tradition * :

•  On Correcting Others GF Haddad
•  On Slander GF Haddad
next page

 

 

vs.2.7


home

latest update: 2010-12-05

2004-11-16

* living Islam – Islamic Tradition *
https://www.livingislam.org