logo - living islam : Islamic tradition  
HOME quranic hadith fiqh Q nasīha nawāfil tasawwuf dhikr pdf_files__ texts_GFH Q&A
references - english français deutsch svenska español italiano other lang. contact topics

At-taHiyyātu - Hälsningens ord

 

image2


At-taHiyyātu Hälsningens ord

At-taHiyyātu li-LLAHI-zzakiyātu li-LLAHI  TTayyibātu wa SSalawātu
Alla hälsningar, välsignelser, goda gärningar och bön tillhör ALLAH!
(eller: tillhör Dig, oh ALLAH)

Assalāmu 'aleika ayyuha-nnabiyyul-karīm wa raHmatu-LLAHI wa barakātuhu
fred vare med dig, oh du budbärare och ALLAHs barmhärtighet och välsignelser !

Assalāmu 'aleinā wa 'alā 'ibādi-LLAHI SSāliHīna
fred vare med oss och med ALLAHs rättfärdiga tjänare !

Ashhadu an lā ilāha illa-LLAH(u)
Jag bevittnar att det finns ingen gud utom ALLAH och

waHdahu lā sharīka lah(u)
Han är en och har ingen partner

Ashhadu anna MuHammadan 'abduhu wa rasūluhu.
jag bevittnar att Muhammad är Hans tjänare och budbärare

ALLAHUMMA Salli 'alā Sayyidinā Muhammad(in)
Oh ALLAH ! välsigna vår mästare Muhammad

wa 'alā āli Sayyidinā Muhammad
och familjen av vår mästare Muhammad

Kamā Saleita 'alā Sayyidinā Ibrāhīm(a)
så som Du har välsignad vår mästare Ibrāhīm

wa 'alā āli Sayyidinā Ibrāhīm
och familjen av vår mästare Ibrāhīm

wa bārik 'alā Sayyidinā Muhammad
och var barmhärtig över vår mästare Muhammad

wa 'alā āli Sayyidinā Muhammad
och familjen av vår mästare Muhammad

Kamā bārakta 'alā Sayyidinā Ibrāhīm
så som Du har varit barmhärtig över vår mästare Ibrāhīm

wa 'alā āli Sayyidinā Ibrāhīm
och familjen av vår mästare Ibrāhīm.

Innaka Hamīdun majīd fi-l 'alamīn
Oh Du är den mest prisade, den underbaraste i hela universum.

 

 

Gå till den arabiska transkriberingen
Gå till den arabiska transkrib. enl. Al-Bukhari
Gå till den svenska översättningen

Gå till sura al-Fatiha, arabisk transkrib..

Back To Main Page


1999-07-27
2018-03-01