logo

Håll fast vid Koranen & Sunnah

Shaykh Hasan. Sth 2017-11-03

Edited by OmarKN
1. Att hålla fast vid Koranen

Allah ﷻ säger i koranen:

{Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts; och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Gud och Sändebudet, om ni tror på Gud och den Yttersta dagen. Detta är bäst och det [gynnar] en riktig och lycklig utgång.} Sura 4-59

Alltså om ni är inte överens om något, sök då lösningen i koranen eller i profetens ﷺ Sunna.

Gud säger också: {Och grip alla med ett fast grepp om Guds räddningslina och låt er inte splittras!} 3:103

Guds räddningslina är koranen. Och att hålla fast vid den innebär att ni måste följa allt som Koranen påbjuder eller uppmanar er att göra, både i ord och handling och det gäller tro och hög moral.


2. Att hålla fast vid Profetens Sunna

Att hålla fast vid Profetens Sunna innebär att vi måste följa allt vad profeten påbjöd oss göra och att avstå från allt som han påbjöd oss att undvika; och att vi har profeten ﷺ som idol eller förebild i vårt tal och i våra handlingar.

Det innebär också att vi följer vad våra lärda imamer har sagt när de tolkar Koranen och Profetens Sunna.

Det gäller inte bara gamla imamer utan även nya, som upptäcker nya underverk i koranen och i profetens hadither. Gud uppmanar oss i koranen att vi ska söka kunskap samt förklaringar hos de lärda.

Han gick med på ett löfte från de lärda att förklara det som finns i de heliga skrifterna till varje människa och inte hålla tyst om detta.

I sina predikningar brukade Profeten ﷺ säga till folk : ”det bästa talet är det som finns i Koranen och den bästa vägledningen är Profetens vägledning. Påhitt är det värsta man kan följa för att varje påhitt är en vilseledning.” [varje påhitt] 1

Att koranen är det bästa talet beror på att koranen förkunnar för oss allt som berör våra liv, både här på jorden och i nästa liv. Allt som finns i koranen är sant, rätt, både när det gäller förflutna samt det kommande. I koranen står det {Vi har inte utelämnat något.}

Den bästa vägledningen finns i profetens sunna, det beror på att profeten var idealisk i alla sina tal, handlingar samt den bästa förebilden.

Motsatsen till att hålla fast vid koranen och sunna är att följa de så kallade påhitt.

Påhitt är ett sätt att dyrka Gud med ord eller handlingar som varken Gud eller profeten har instiftat.


3. Bra påhitt - بِدْعَة

Imam Shafii har delat upp påhitt i två sorter : bra påhitt : det är allt som stämmer överens med koranen och sunna. Han gav också exempel på bra påhitt som Taraweeh bönen i Ramadan. Profeten ﷺ gjorde det i moskén bara 3-4 nätter. Men kalifen Omar (r) bestämde att muslimerna skulle be denna bön varje natt, hela ramadan.

Andra bra påhitt var att man samlade ihop koranen till en bok, och så småningom även med profetens hadither.

Till bra påhitt hör också alla författade böcker om tolkningar av koranen, profetens hadither och skrivandet av sharia lagarna och att man har speciella tider för predikningar under året.

Till det här hör också att man skriver böcker eller artiklar som bemöter de vilseleddas tankar och idéer. Till dåliga påhitt hör till att dyrka Gud genom dans, sång eller spel på musikinstrument med mera.


4. En liknelse

Gibril sa till profeten Mohammad ﷺ, "Förhållandet mellan dig och ditt folk är som en kung som hade ett hus. I huset valde han ett rum, där han dukade mat. Sen skickade han ett sändebud till folket att komma och äta. En del tackade ja, och andra vägrade.”

Gibril sa "Kungen är Gud, huset är Islam, rummet med dukad mat är paradiset, och du Mohammad är sändebudet. Så de som tackar ja till din inbjudan är de som blir muslimer, dem kommer till paradiset och kommer att äta av dess frukter.”

Profeten ﷺ liknade sig själv till en man som varnade sitt folk för en fiende arme på väg till de. De som trodde på honom och flydde i tid, klarade sig. Men de som inte trodde på honom, och stannade blev utrotade av fienden."Det är likadant med de som tror på mig, och de som misstror mig”, sa han.

Profeten ﷺ sa också att varje människa som vägledde folk till det goda och de som gör som han säger, kommer belönas lika mycket som var och en som följer hans vägledning. Men varje människa som vilseleder andra till det onda, kommer att bära lika mycket skuld som var och en av de som inte lyssnade på honom ända till slutet.

Den här hadithen är en tröst för alla som vägleder folk till det goda och en varning för de som med sina påhittade saker vilseleder folk och för dem till det onda.

Påhitt är sådana sätt att dyrka Gud - med olika ord eller handlingar - som varken Gud eller profeten ﷺ har instiftat.
.-.


Fotnoter

  1. angående ”varje påhitt”:
    ”Imam al-Nawawi i Sharh Sahih Muslim (1972 ed. 6:154) btr. hadithen: “Varje nyinstiftad sak är en innovation (bid`a)“: “Det här är en universell regel, som tolkas specifik (`ammun makhsūs). Det som menas är nyinstiftade saker som inte godkänns av Shariah.
    Detta - och bara detta - menas med innovation (bid`a).” [link]


   go up


   * living Islam – Islamic Tradition *