logo

Nasiha (goda råd) för moskéer

Från Sh. Muhammad Aslam

Redigerad av OmarKN
/nmsjd_sv.html"
Tweet #omarkn

.1. Inledning: Strukturen på den här sidan

Här presenteras ett urval av olika råd (nasiha) som publicerades nyligen (2016/2017) på internet / facebook av Shaykh Muhammad Aslam. Dessa poster är preliminärt grupperade enligt ämnen, med huvudinriktningen för en förbättring av den islamisk utbildningen / träningen i moskéer och madrassahs i vår tid av stridigheter och fitna, men även i en tid med oväntade möjligheter.

Allah säger:

Sura 72_18

{Alla ställen att dyrka tillhör Gud; åkalla alltså ingen annan jämte Gud! }


2. Moskéer är center av liv och lärande

Profet Mohammad ﷺ - fvmh - rapporterades ha sagt, "Av alla byggnader är i Allahs syn moskéerna de vackraste och attraktivaste."

Gäller detta bara den yttre eller inre byggnaden? Ska denna utsago (hadith) inte omfatta och syfta på den andliga betydelsen av moskén för det muslimska samfundet och dess innebörd? Knappast!

I den tidigare muslimska historien var moskéerna så mycket mer än bara orter där man utföra de religiösa riterna. De var platser där muslimerna samlades för att diskutera sina problem och söka lösningar på dem i ljuset av Profetens vägledning ﷺ - sallAllahu `aleihi wa sallam - och Guds föreskrifter. (I moskéerna skulle man lära sig om Islam.) Det var också kulturella centra för samfundet där de islamiska traditionerna ... undervisades, praktiserades och spreds till förmån för Muslimerna liksom för andra som bodde i närheten."1


3. Några Hadith om moskéernas betydelse

Profeten صلى الله عليه وسلم sa, "För den som ofta går till moskén kommer Allah förbereda en boning i himlen för varje gång han kommer och går." (Bukhari, Muslim, Ahmad)

Profeten صلى الله عليه وسلم sade också, "Sju kategorier av människor kommer att vara under Allahs skugga den dag då det inte kommer att finnas någon skugga förutom Hans: (En av dem är för) en man som har sitt hjärta fäst vid moskén.” (Bukhari, Muslim)

Han صلى الله عليه وسلم sade också, "Han som tvättar sig hemma, sedan går till en av Allahs hus för att utföra en av Allahs order, ska var och en av hans steg utplåna en synd och den andra stegen kommer att öka hans belöning." (Muslim)

Detta visar tydligt att masjid (moskén) är en plats där Allahs välbehag sökes.2


4. Några råd från Sh. Muhammad Aslam

4a. Vad våra barn verkligen behöver

Råd till föräldrar och madrassahs i dessa tider: Vi behöver inte att alla barn blir hafiz av koranen3, men vid Allah! vi behöver att varje barn blir en hafiz11 av Profetens kärlek och ära. ﷺ

4b. Om Da'wah vetenskapen

En av de vetenskaper som har gått förlorad är vetenskapen om hur man gör da'wah.12 Studenterna måste studera denna vetenskap med en lärare för att ta vara på olika stilar och olika sätt att hantera människor. Det är viktigt att böcker studeras för detta, men det är också viktigt att de studerar också läraren. Så att när de faktiskt börjar undervisa, kan de sprida kunskapen på ett relevant sätt.

Lärarna måste alltid förnya sina undervisningsstilar och lära sig nya tekniker för att förbli relevanta.

4c. Madrassahs förbättring i Storbritannien och på annat håll

Förbättringar för madrassahs över hela Storbritannien4: De som är i utbildningssystemet måste vara dem med kunskap, lärare måste vara DBS / CRB kontrollerad5, det behövs mindre klasser, lektioner i engelska6, mer variation av ämnena, tillfälle för rekreation så att studenterna kan trivas, grill- och andra roliga dagar, pris cermonier, helgfotboll eller annan sport, sammankomster varje vecka, lärarutbildning, registersystem som är 'up to date', elevrapporterar två gånger per år, föräldrarkvällar, skyldigheten för lärare att studera fard 'ayn kunskap15, att våld inte accepteras, stämma av disciplin med föräldrarna så att frånvaro och sen ankomst inte tolereras, kursplaner som ska uppnås.

Ämnen bör omfatta: tajwīd, aqidah, fiqh, sirah och berättelser om de rättfärdiga. Varje barn förtjänar detta. Om de ansvariga inte är villiga att ge det då bör det muslimska samfundet kräva det.

4d. Nej till våld!

En av anledningarna varför jag är så mot våld som sker i institutioner för lärande och madrassahs (koranskolor) beror på att jag har haft att göra med många som har lämnat Islam för att de slogs fysiskt när de var små när de skulle lära sig denna religion. Så kopplade de samman våld till Koranen, imamer och moskéer. Folk har gråtit inför mina ögon när de berättade sånt som hände dem vid späd ålder av sex år, där det ingick slag och misshandel medan de lärde sig alfabetet. En annan person berättade att ett av hans ögon blev allvarligt skadad på grund av våldet.

Om vi ​​skulle fråga nästan vilken individ som helst som är över 25 år och växer upp i Storbritannien om sina erfarenheter, skulle nästan alla av dem berätta fasansfulla berättelser som omfattar pinnar, metallrör, stolar och knipa i öron. Om detta fortfarande pågår måste sådana platser för lärande rapporteras och dessa lärare måste avskedas. Om grundskolor kan vara så inbjudande för små barn då måste vi lära oss av dem och bli mer medkännande och mindre skrämmande. Detta är nådens religion och vår Profet ﷺ slog aldrig barn. Om människor inte vet hur man undervisar då de ska hitta ett annat jobb och inte ta ut sina livets stress över våra barn.

Ingen - i vilken position som helst - bör tillåtas att dra nytta av andra människor, särskilt av våra barn. I denna tid när folk överger religionen, måste vi komma tillbaka till profetens väg, annars ska dessa våldsamma mawlanas och imamer invänta den dag då de står inför Profeten ﷺ.

4e. For Better Quality of Islamic Education!

1.
Vid Allah, mitt hjärta brister när jag ser flickorna och pojkarna i våra samfund som inte ges möjlighet att känna, erfara och lära sig om denna religion i en bekväm omgivning.
Det mesta av det som de har varit med om är att de deltog i madrassahs från 16:30 - 19:30 i en ofta skrämmande miljö full av allvar och leda, utan att någonsin lära sig något, förutom koranrecitation, men utan förståelse eller känsla. Barnen i denna ummah13 förtjänar mycket bättre.7

2.
Håll ett föredrag om Allahs budbärare ﷺ och vi ser de flesta platser tomma. Men håller du ett föredrag om Dajjal, svart magi och osynliga väsen, och ser du att det blir fullsatt.

Det är bra, men du bör veta att skyddet från nöd och olycka är genom närheten till Profeten ﷺ. Han är skölden. Han är botemedlet, frälsaren och skyddet för de troende.

3.
De lärda och imamer som inte kan svenska och bara talar sitt modersmål bör tala om ämnen som påverkar samhället så de äldsta kan lyssna och ta sig i akt. Vi har frågor om ateism, tvångsäktenskap, våld i hemmet, brist på utbildning, relationer, fri blandning8, droger, alkohol, kvinnorättigheter och trasiga äktenskap, men anföranden (khutba) är repetitiva och tenderar att hänga kvar på saker som Mawlid debatten större delen av året.

Detta kommer inte att ändra samfundet.

5.
Jag tror att Storbritannien14 behöver Masajid (moskéer) som drivs av yngre personer och leds av män och kvinnor med kunskap om denna Ummah. En plats som är lämpad för båda könen, olika etniska bakgrunder, alla åldrar och som är inriktad på da'wah. Jag tror att det är dags att vårt samfund får något som de behöver. Gör du'a att det händer.

4f. Underlätta religionen för människorna

För några år sedan, kallades jag till ett möte i en masjid (moské) för att de ville ha råd om hur undervisningen skulle förbättras och hur man kan öka da'wah i samhället, så jag gick och deltog i mötet. Jag började att råda dem och alla lyssnade. Jag sa till dem att de hade enorma summor pengar, så de behöver underlätta för manlia och kvinnlig utbildning och de bör tillhandahålla (aktiviteter) för ungdomar genom att köpa biljardbord, fussball och investera i ett riktigt vackert spelrum. En av de äldre männen som satt ner sa, "JAG TÄNKER INTE GÖRA DET! DE KAN GÅ TILL KLUBBAR OCH PUBAR OCH GÖRA DET MED DERAS PAPPOR! VI VILL INTE HA DEM!”

Sedan undrar folk varför vi är så frustrerade med många sådana platser som drivs av de okunniga som inte bryr sig om vår framtid. Det är av skäl som dessa som ungdomar vänder sig bort från religionen. Om denna inställning inte gör dig upprörd och inte motiverar dig att göra en förändring - då får du vara beredd på en generation som lämnar denna religion.

Ökad utbildning nämndes på mötet. Ett av huvudmålen var att diskutera kunskap. När det gäller da'wah och en uppsökande verksamhet (outreach), kan vi inte förvänta oss att bara locka alla genom böcker (eller läsandet). Det behövs visionära idéer för att locka olika personer från samhället. Det vore naivt av mig att enkelt tro att alla skulle lockas till klasser av lärande. Vi måste hitta metoder som fungerar för olika människor.

De lärda `Ulama av Sham (Syrien) hade klubbar där de tillät stökiga barn att engagera sig i idrott och när de hade spelat och fått utlopp för sin energi började shuyukh helt enkelt berätta historier med syfte att uppmuntra en vacker karaktär och ett engagemang för religionen. Detta var ett sätt att leda dem att faktiskt bli kloka studenter i islamisk kunskap.

Varje Masjid är [egentligen] en förlängning av moskén som byggdes av Allahs budbärare (fred vare över honom) och varje person som är engagerad där måste inse att den bär ett heligt förtroende som är att underlätta religion för massorna på ett sätt som är tillgängligt för dem och fullt av nåd och visdom. Vi bör inte bara vilja ha vägledning för oss själva utan för hela mänskligheten. Att stöta bort människor är inte Allahs budbärares väg - fred och välsignelser vare över honom.

5. En ung flicka som lärde sig ytligheter

För inte så länge sedan träffade jag en tjej som bestämde sig för att lämna Islam och bli kristen. Jag frågade henne anledningen till varför hon kom till detta beslut och hon sa att hon inte kunna finna barmhärtighet i Islam, men hon fann det någon annanstans.

Hon växte upp i ett muslimskt hushåll. Hon bodde i ett område med huvudsakligen muslimer, men hon lämnade religionen. Varför? Eftersom - vare sig vi vill det eller inte - vi verkligen försummar våra flickor. I de flesta samfunden undervisas de bara att läsa Koranen. De inte uppmuntras till religionen och bara lär ytliga koncept. Tror vi att vi kan bortse från våra systrars behov utan att tvivel kommer uppstå hos dem i dessa tid som vi lever i? Vi måste arbeta tillsammans för att få en positiv förändring i våra samhällen. Det är dags att investera i människor, i kunskap, i barmhärtighet, i undervisning. Det är dags att vi har en väckelse.

Må Allah belöna alla som anstränger sig att lära våra systrar de Profetiska Principerna i enlighet med våra lärare väg.


6. Allmänna råd

1.
Frågan för denna Ummah är: Vad behövs det för oss att vilja göra en förändring? Behöver vi Rabi 'al-Awwal? Behöver vi Ramadan? Behöver vi att titta på förstörelsen av världen? Behöver vi mirakel? Behöver vi konspirationer?

Imam Malik sade att denna Ummahs senare tiden kommer inte rättas till på annat sätt än genom det som rättades till i början av denna Ummah. Och det var kärleken till Profeten ﷺ, att ber fem gånger om dagen, att ge i välgörenhet, att recitera Koranen och uppfylla allt som är fard. Det finns inga råd som kan vara mer praktiskt än detta.

2.
Den största insatsen som du kan göra för de förtryckta i hela världen är att besluta med en fast avsikt att komma tillbaka till Allah. Du måste börja be, betala zakat, recitera Allahs bok, skicka hälsningar till Profeten ﷺ. Du måste ångra dig (tawba ), du måste gråta, du måste åkalla. Du måste vakna upp på natten när folk sover och åkalla Allah, för du'a vid den tidpunkten avvisas inte. Du måste uppfylla dina skyldigheter och skapa en relation till Allah. Du måste respektera Hans Budbärare och återgå till att vörda honom eftersom i det ögonblicket som vi missade det, delades vi upp och besegrades i hela världen. Vi ökade i antal men minskade i substans och betydelse.

Om vi ​​inte uppfyller våra plikter kan vi skrika och skrika, tweeta, posta och protestera allt vi vill - ingenting kommer att förändras. Endast Allah kan hjälpa oss.

3.
Ditt största andliga skydd är Koranen och tidebönen. Många människor har problem med svart magi i vår tid och förlorar hoppet. Ditt största försvar och dina mäktigaste borg är att be fem gånger om dagen, recitera Koranen och förbli orubblig med Sunnah adhkar och du'as. Om du överger allt som föreskrivs av Profeten ﷺ, lämnar du dig öppen för sjukdomar, nöd/ olyckor och djävlar. Vi springer från en andlig healer till en annan och spendera stora summor för att bota, men vår största styrka och skydd är i Koranen.

Återgå till Allah. Återgå till du'a. Återgå till vägen för Budbäraren. ﷺ

4.
[Det är mycket viktigt] att vi inte ger vika för vad Väst önskar av oss. Vi ställer upp för våra principer och vi är stolta över vår tradition. Vi lever i en tid som håller på att bli extremt konstiga. [fenomenet/ företeelsen att man försöker] ändra religionen sker inför våra ögon, men vi förblir omedvetna eller för blyg för att stå upp och vara stolt över vad vår Profet ﷺ välsignade oss med.

Folk har börjat att tillskriva Allah och Hans Sändebud ﷺ det som aldrig har gjorts tidigare under täckmanteln av "nåd". Vilka är vi att undervisa i barmhärtighet för den Mest Barmhärtige som skapade barmhärtigens Profet? ﷺ

5.
Jag skulle vilja klargöra något mycket viktigt för alla falska charlataner ute. Många hävdar att de läker människor så därför är de awliyah.9 Vet du att Dajjal skall hela folk och föra de döda tillbaka till livet? Är han då en wali? Vet du att den falske profeten, Musaylimah, lögnaren kunde några fantastiska tricks? Gör det då att han blir profet?

Vår religion är inte baserad på mirakel eller andlig healing.10


7. Den största innovationen (bid`a)

1.
Den största innovationen som någonsin drabbade denna Ummah var när man försökte att få bort kärleken och hängivenheten som de troende hade i sina hjärtan för Allahs budbärare. صلى الله عليه و سلم

2.
Kanske en av de största innovationerna den senaste tiden är att ha en torr, opersonlig relation med Allahs budbärare, (salla Llahu 'alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam.)

Från allra första början har vi varit ett folk av tillgivenhet och tillbedjan och utgjutelser av kärlek till den älskade, salla Llahu 'alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam.

الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله2017-01-27 vs.3.2; from 2017-01-09
[livingislam][Main New Texts ][Muḥyiddīn Ibn ʿArabi] [Understanding God] [Metaphysics] [our facebook-icon] [next page]


 1. http://muslim-academy.com/the-importance-of-mosques-in-islam/

 2. http://www.dailyhadith.co.uk/forum/index.php?topic=794.0

 3. hafiz: någon som lärde sig Koranen utantill.

 4. Det här beskrivna tillståndet gäller i princip även för andra länder.

 5. Kontrollsystem i Storbritannien, för personer i offentlig tjänst, det är "Criminal Records Bureau (CRB) checks (which) are now called Disclosure and Barring Service (DBS) checks.”

 6. dvs. landets språk, i vårt fall: svenska

 7. Comment by Mos.Azz. "Programmen är inte problemet. Det är aldrig programmen. Det är personalen. Förbättra personalen, och programmen kommer naturligtvis att förbättras. Och dessutom: samma program som levereras av bättre folk är en helt annan upplevelse.”

 8. fri blandning av män och kvinnor.

 9. Awliyah: Allahs vänner, helgon, link: The Awliyā'u-LLāhi, About The Friends Or Saints of Allah

 10. Fast det finns andlig healing och tom. mirakel.

 11. Här i betydelsen av bevarare, beskyddare av kärleken och vördnaden för Profet Muhammad ( sallAllahu `aleihi wa sallam )

 12. Inbjudan till Islam med sanningens argument.
  Daʿwa - arabiska دعوة, 'Kallelse till Islam' eller 'Kallelse till Gud'
  Kolla Sura 23:73, 16:125, Sura 57:8, Wikipedia

 13. Ummah: det muslimska samfundet, eller gemenskap, nationell eller global

 14. Det här beskrivna tillståndet gäller i princip även för andra länder.

 15. Fard ayn: I fard ayn ingår plikter som varje enskild vuxen muslim skall göra, till exempel uttala shahada (trosbekännelsen), fasta under Ramadan, förrätta salat (bön) och alltid ha Allah (Gud) i sina tankar.

  Fard kifaya: Fard kifaya är en kollektiv plikt vilken en del av muslimer är förpliktade att utföra, till exempel uppfostra faderlösa, försörja gamlingar som saknar tillgångar eller andra försörjare, lära andra muslimer sharia (islamisk lag) eller kunna Koranen utantill. Wikipedia