home introd
sm

Apropå de sataniska verserna, av A. Vālsan
Kapitel:
Inledning
Plan
Ur Islams historia
Glossarium
Bibliografi
Källorna
Verserna i fråga
Versernas översättning
Omständigheterna kring uppenbarelserna
De s k "sataniska verserna"
Etymologi
De arabiska källorna
De västerländska källorna
Den västerländska kritiken
Den islamiska kritiken
Den islamiska läran om ingivelserna
Appendix
gå till sida [06] [10] [20] [30] [40] [50]  nästa

 

vs.1.1

 

  

Tuesday, August 29, 2006
page from 2006-08-19       ** Tradition Islamique**