logoEn annan uppfattning:
Om homosexualiteten
Det är inte en “läggning” utan ett “beteende”.
by OmarKN

I ett antal texter ska vi ta itu med det moderna fenomenet homosexualitet. Ansett som sjukligt och perverst från tidernas begynnelse tills helt nyligen (1962), vill man nu betraktas som en förtryckt folkgrupp! Nu propagerar man för homosexualitetens förmenta förträfflighet och har tyvärr fått tillåtelse att predika t.o.m. för de oskyldiga barn i Sveriges skolor om sina homosexuella böjelser och övertygelser. Ändå vill man betraktas som eftersatt och diskriminerat.

1.) Intervju med Jan Myrdal

Först en intervju med Jan Myrdal för den historiska bakgrunden.

MO: Staten har nyligen gjort det lagligt med samkönade äktenskap. Den 22 februari 2006 undertecknade du och en rad andra intellektuella uppropet “Bevara äktenskapet“. Detta upprop krävde att begreppet äktenskap reserveras för relationen mellan man och kvinna och att varje förslag att kalla könsneutrala relationer för äktenskap avvisas av Sveriges riksdag och regering. I Svenska Dagbladet den 23 oktober 2007 skrev du att en legalisering av homoäktenskap blir “kränkande för förnuft och känsla“. Du skrev vidare att det heterosexuella förhållandet är specifikt eftersom kvinnan kan föda barn. Skulle du kunna sammanfatta din ståndpunkt i denna fråga?

JM: äktenskapet är en ekonomisk sak, men också en fråga om barn och arvsrätt. Jag har bråkat mycket om de här sambohistorierna som har varit väldigt negativa för tjejerna. Det ser du till exempel i den där Stig Larsson-affären. Hans böcker säljer för miljoner, men Eva Gabrielsson som var hans sambo i trettiotvå år, får inte ut ett öre av intäkterna.

I Sverige, om du går tillbaka i historien, till det som kallas den nordiska eller germanska rätten, det var att mannen och kvinnan, inför vittnen eller utan, lovade varandra tro och loven, och då var det giltigt inför Gud. Detta tog de upp i riksdagen på 1500-talet. Det kyrkliga kom egentligen in i Sverige först vid 1734-års lag. Juridiskt bindande var om man lovade varandra tro och loven. Den klerikala biten kommer in sent.

Vad jag har väldigt svårt att förstå är varför man med lagens hjälp skulle tvinga det ena eller andra trossamfundet att viga homosexuella. Det måste vara väldigt svårt för judar och kristna såväl som för muslimer. Ja, det är omöjligt.

Skillnaden i synen på homosexualitet i islam och kristendom, så vitt jag har kunnat läsa, är att Koranen tydligare erkänner att man kan ändra och bättra sig, och det ska omgivningen försöka se till, medan kristendomen fördömer. Kristendomen är mer fördömande mot homosexuella än islam. Märk väl att muslimer under medeltiden av kristna ansågs vara alltför vidsynta i denna fråga.

Äktenskapet är framför allt en ekonomisk och en arvsmässig sak. I Sverige kan man inte göra ett barn arvlöst. Skälet till det, om du går tillbaka i tiden, det är gården. Man ska inte kunna förlora sin del. De engelska deckarna där folk görs arvlösa är kulturellt obegripliga för svenskar.

Men det stora bråket i äktenskapsfrågan finner jag märkligt. Detta att man numera kräver respekt för de homosexuella. Vi på vänsterkanten var med och slogs för att homosexualiteten skulle avkriminaliseras på 40-talet. Men av detta har det blivit en sorts omvänd propaganda.

Heteroförhållandet är för majoriteten av oss fortfarande det normala. Men det är klart, pröva att sätta någon av oss på en enkönad båt ute till havs eller i ett enkönat fängelse. Det är dock en annan sak.

Kraven på upplösning av äktenskapet och den så kallade heteronormen bottnar i den sena kapitalismen. Familjen är ett hinder för kapitalisterna. Det är en ansvarsrelation. Jag och Gun var gifta i femtio år. Om vi skulle ha skilt oss skulle vi ha gjort det innan hon blev sjuk i tuberkulos i Kina 1967. Jag hade ett ansvar att stanna kvar hos henne då hon var dålig. Kapitalismen och marknadssamhället upplöser det mesta. Familjen är inte en enkel sak. Visst kan man byta partner eller ändra sig. Men du har också detta med barnen.

Barnets rätt är överordnad. Har mannen gjort en kvinna med barn så är han fader. Den folkliga moralen i Sverige anser en fader måste ta ansvar. Jag är emot detta med anonyma inseminationer eftersom det upphäver faderskapet. Barnet får inte veta något om sin härstamning. Vad jag har bråkat om är detta. Jag vill återställa faderskapet.

MO: En liberal jag debatterade med hävdade på fullt allvar att gayparaden skulle kunna fungera som mätare på den demokratiska halten i en nation. Det land där man inte tillåter dylika festligheter kan inte vara en sann demokrati. Du som är väl bevandrad i svensk kulturhistoria. Vad är den mest svenska åsikten, ur ett historiskt perspektiv, om homosexualitet? Hur ser svensken på homosexualitet?

JM: Homosexualiteten var straffbar i Sverige. Samtidigt hade du vissa grupper där dessa beteenden var mera tillåtna. Jag vill inte säga att det var vidare väl sett. Vi på vänsterkanten slogs hela tiden för avkriminalisering eftersom vi tyckte att det låg inom ramen för det individuella beteendet.

Om du läser en bok som Guds vackra värld av den store arbetarförfattaren Martin Koch (1899), som de väl inte läser numera, ser du att han såg homosexualiteten eller stjärtgossetillvaron som en väg in i kriminaliteten. Man prostituerade sig. Jag skulle säga att vi svenskar, inom arbetarrörelsen, såg det som en privatsak, men å andra sidan var man väldigt mycket mot allt som lutade åt prostitution. Och dit hörde också stjärtgossetillvaron. Det är ju faktiskt så att många inom den svenska kulturvärlden, inga namn nämnda, kommer upp som stjärtgossar.

Låt oss säga så här. Det fanns i Sverige en ganska stark, och gör det fortfarande, motvilja mot bjärta eller öppna homosexuella beteenden. Den kapitalistiska prostitutionspropagandan vi har idag, som också innefattar stjärtgossarna, är helt emot arbetarrörelsens tradition.

De som jag kände som var homosexuella förr gjorde inget större väsen av sig, de sprang inte i några gayparader. Det var inte hemligt men heller inte exhibitionistiskt. Jag tycker gayparaden är märkvärdig. Det är ju inget yrke att vara homosexuell, eller om det är det så är det illa. Jag är störd av gayparader.

Kapitalisterna vill kommersialisera sexualiteten. Tidigare var det en privatsak. De har upptäckt att man kan göra verkliga pengar på det. I kapitalismen ska man tjäna pengar på allting.

De svenska bondskämten om homosexuella är jävligt råa. Karlarna skämtade rått sinsemellan och kvinnorna skämtade rått sinsemellan. I det gamla bondesamhället var man inte vidare tolerant mot homosexuella. Det tror jag inte. Det fanns dock grupper där det var mer tillåtet såsom bland kavallerister och matroser i Stockholm. De var kända som stjärtgossar. Man kunde plocka upp dem. Men jag är inte säker på att de var homosexuella av naturen eller om det var för pengarnas skull.

I Sverige har man lagfäst ordet “läggning“. Det är något jag har bråkat om. I ordet läggning ligger det att du är homosexuell på samma sätt som du är blond eller mörk. Det är underförstått arv. Man borde ändra ordet till “beteende“. Beteende kan ha alla tänkbara orsaker. Jag vill se homosexualitet som ett beteende. Det kan finnas en arvdel också. Men jag skulle vilja att man gick in för beteende. Så att man låter frågan vara öppen och inte låser den vid läggning. Det är en rätt viktig sak.

Om vi säger så här. Om folkmeningen vore avgörande så skulle det inte finnas några synliga bögar i Sverige. Arbetare har en serie uppfattningar som av de liberala anses vara “reaktionära“ eller “fascistiska“. Gå ut på en svensk byggarbetsplats, där hittar du inte några “liberala“. Där är “bög“ ett skällsord. Det finns massor av skämt som visar på det.

Sverigedemokraterna kommer ofta från arbetarmiljöer. De är före detta sossar. En hel del av de ledande socialdemokraterna, som Mona Sahlin till exempel, är främmande för stora delar befolkningen. Deras värderingar delas inte av arbetarna.

+

I Sverige kan de skälla på dig men du kan inte råka så illa ut ännu. Men de håller på hela tiden med dessa konstiga lagar. Dessa respektlagar och lagar om hets mot folkgrupper till vilka även homosexuella hör. Antag att du börjar säga att det här med homosexualitet är en sjukdom då råkar du naturligtvis snabbt illa ut.

Från: - expired link (before 2017) - alazerius.wordpress.com/2009 -intervju-med-jan-myrdal

next page

 

 

vs.1.3


home

latest update: 2017-09-14

2011

* living Islam – Islamic Tradition *
https://www.livingislam.org