logo
Högerns hatbudskap kan locka lättskrämda
Några citat från Imam Abd al Haqq Kielans artikel om högerns syn på islam*

Den högerinriktade, nynasistiska taktiken är "att utmåla islam och de svenska muslimerna som det stora hotet mot fosterlandet" för att vinna politiska poäng.

Det hävdas ibland att islam gillar våld och om muslimer är radikala, våldsama och (de går med i) terrororganisationer.

Faktum är att islam har ett humant och icke-aggressivt budskap. Redan själva namnet har med fred och trygghet att göra. De islamiska samhällena i Afrika, Asien och Mellanöstern har historiskt sett varit fredliga jämfört med ett Europa som slitits sönder av krig efter krig. Modern forskning visar detta. Det finns gott om böcker att läsa i ämnet.

Det hävdas också ibland att "det har varit krig mellan islam och det kristna Europa i 1 400 år".

Detta är helt fel och motsäger all historiska fakta. "Den första stora konflikten mellan kristna och muslimer var korstågen för tusen år sedan. Korstågen var en västeuropeisk invasion av Mellanöstern. Tre århundraden av blodbad och terror startades definitivt inte av muslimerna. Själve påven Johannes Paulus II har offentligt bett om förlåtelse för korstågen."

"Många nutida forskare anser att det var samverkan mellan judar, kristna och muslimer i det muslimska Spanien, från år 711 till 1492, som var det egentliga upphovet till renässansen, upplysningen, humanismen och det moderna vetenskapliga tänkandet. Vad skulle inte kunna hända om judar, kristna och muslimer åter lever i fred med varandra?"

Sedan hävdas det till exempel (utan belägg) att islam har påverkat det svenska samhället för mycket, och att Islam breder ut sig på ett oroväckande sätt och sprider osvenska seder.

"Det är sant att en del människor med andliga intressen har blivit inspirerade av att vissa muslimer tycks ta sin tro på allvar."

"Men det svenska samhället påverkar muslimerna oändligt mycket mer än tvärtom. Svenska muslimska barn och unga är inte så rotlösa som Sverigedemokratisk propaganda vill få oss att tro. De går i skolan som alla andra, träffas och umgås och många fördomar om varandra försvinner vartefter ungdomarna växer upp med kompisar från olika bakgrunder."

Det kom människorna till exempel "från dåvarande Jugoslavien, som hämtades hit som arbetskraft på 60- och 70-talen och hjälpte till att bygga upp den svenska välfärden," eller så kom det "ofta sekulära, flyktingar från Iran på 80-talet, många av dem var högutbildade." ... Eller ska vi skrämmas "av de somalier som tvingats fly från sina hem på grund av outhärdliga förhållanden?"

"De flyktingar och nya svenskar ... kan vittna om varför de sökt skydd och trygghet här i Sverige och det var inte för att göra Sverige färggladare."

En sådan argumentationen som ovan är "uppfiffad för nutida bruk, men påminner ändå illavarslande om nationalsocialisternas språkbruk. Det farliga med att spela på hatets strängar har vi sett prov på gång efter annan i Europa. Vad som börjar i liten skala kan sluta med ett stort elände. Det gäller att se upp i tid."

*

3.)
"SD:s hatbudskap kan locka lättskrämda"
Imam Abd al Haqq Kielan om Jimmie Åkessons syn på islam
- expired link (before 2023-02-04) aftonbladet.se/debatt

2.)
Nära hälften av Jimmie Åkessons påståenden är falska eller saknar grund
- expired link (before 2023-02-04) aftonbladet.se/nyheter

1.)
Här hittar du Jimmie Åkessons debattartikel:
"Muslimerna är vårt största utländska hot"
- expired link (before 2023-02-04) aftonbladet.se/debatt

next page

 

 

vs.1.2


home

latest update: Tue, 20 Oct 2009

2009-10-20

* living Islam – Islamic Tradition *
https://www.livingislam.org