m 9hadith
logoNågra utsagor från Allahs budbärare ﷺ
Nio utvalda hadither
Hadither som sändes till oss människor
som stöd och barmhärtighet.


Sådana utsagor (hadith) är näst Koranen den viktigaste delen av den islamiska läran, dem är en autentisk berättelse på vad Allahs budbärare ﷺ brukade göra och vad han uttalade sig om, samlat och bevarat sedan många århundraden.

Allahs budbärare ﷺ sade:

1).
Ingen av er är troende
förrän han önskar för sin broder
som han önskar för sig själv.

2).
Allah tittar varken på hur era kroppar eller hur ni ser ut,
men Han ser på era hjärtan och era handlingar.

3).
De bästa människorna är de som lever länge
och blir bättre i det de gör.

4).
Den helvetiska elden är omgiven av världsliga begär
och paradisträdgården av ödets slag.

5).
Sannerligen tar Allah den Allsmäktige och Upphöjde emot Hans tjänares ånger
så länge han inte har börjat att rossla på dödsbädden.

6).
Någon frågade Allahs budbärare (Salla-LLahu 'aleihi wa sallam):
Vilken handling är den bästa?

Tidebönen vid sin rätta tid,
att visa godhet emot ens föräldrar,
och att sträva för Allahs skull.

7).
Allah, den Allsmäktige och Upphöjde sade:

Stolthet är min kappa och
beröm är min klädnad,
den som tävlar med Mig däri,
kastar Jag i elden.

8).
Alla återuppstår i det tillstånd som de var i
när de dog.

9).
Tre saker följer (den döde på väg till begravningen):
två ska återvända och en ska stanna med honom:

Hans familj, hans pengar och hans handlingar följer honom,
sedan återvänder hans familj och hans pengar,
bara hans handlingar stannar (kvar hos honom).

next page

 

 

vs.5.1


home

latest update: Sat, 10 Jul 2010

1998-09-05

* living Islam – Islamic Tradition *
https://www.livingislam.org