logo
HOME BLOG QURANIC HADITH FIQH tGFH English CONTACT hamburger menubar icon

Om den oföränderliga religionen

enligt den islamiska traditionen


Imam Ahmed Vālsan (rh)


Tweet #omarkn

bit.ly/_dinsv


Den bäst ansedda religionen hos Allah / Gud är den rena och toleranta monoteism.

I Allahs, den All-Barmhärtige, All-Förbarmarens Namn

Koranen:
{ Säg: Jag är bara en människa som ni. Mig har uppenbarats att er Gud är en enda Gud; må alltså den som hoppas möta sin Herre, handla rättskaffens och icke låta någon bli delaktig av sin Herres dyrkan.} (Suran med grottan 18, vers 110)

Koranen:
{ Och så ska den, som gjort en smula gott, få se det. Och den, som gjort en smula ont, få se det.} (Suran med jordskalvet (99), verser 7 & 8)


Traditionen, må Allahs frid och välsignelse vara över profeten Muhammad ﷺ definerar de viktigaste aspekterna av den islamiska religionen i de följande ord:


1 - "Den bäst ansedda religionen hos Gud är den rena och toleranta monoteism."

2 - "Handla på ett sådant sätt att det ni gör är enbart för Guds ansiktes skull, ty Gud tar bara emot det som gjorts för Hans ansiktes skull."

3 - "Den bästa guddyrkan är den som är den mest okomplicerade och mest naturliga i världen."

4 - "Handla som någon som aldrig tror sig behöva dö, och var på din vakt, som en som fruktar att dö imorgon."

5 - "Den bästa handlingen är den rena avsikten."

6 - "Den främsta av de troende muslimerna är den från vilkens tunga och hand (andra) muslimer är fredade ("Den främsta av de troende muslimerna är den som varken skadar andra muslimer med sin tunga och hand,")
- den bästa av de troende är den med den bästa karaktären;
- den bästa av de utvandrarna är den som flyr från det som Allah har förbjudit; slutligen, det som beträffar jihad, så är
- den bästa jihad den som man för mot sig Själv för det gudomliga väsen skull.

7 - "Sannerligen, Allah har antagit enkelhet och Han har avvisat omständigheter [ i umgänget med andra]."grey-line

it_logo

Fler texter från den ursprungliga websidan:

- Om Traditionen
- Den oföränderliga religionen (denna sida)
- Jesus Messias, Marias son
- Verklig islamisk jämlighet

Other languages in this series

- Startpage | - English | - Francais | - Deutsch | - Sitemap