logo
HOME BLOG QURANIC HADITH FIQH tGFH English CONTACT hamburger menubar icon

Om den verkliga andliga islamiska jämligheten

mellan män och kvinnor


Imam Ahmed Vālsan (rh)


Tweet #omarkn

bit.ly/_isljml


Har ni någonsin hört en kvinnas fråga om religionen som ställdes på så fint och klokt sätt?

Al-Tabarānī har relaterat ett möte mellan en kvinna och profeten Muhammad (må Gud skänka sina nåder och frid över honom). Hon hette Asmā' bint Yazīd al-Ansāriyah och utsågs för hennes vältalighet som delegat för en grupp arabiska kvinnor för att rådfråga profeten (må Gud skänka sina nåder och frid över honom).

Hon kom och fann profeten (må Gud skänka sina nåder och frid över honom) bland sina följeslagare. Hon sade :

"Vid min far och mor ! O Guds sändebud ! Jag sändes som delegat för en grupp kvinnor till dig. Gud har förvisso skickat dig till båda män och kvinnor och så har vi trott på dig och din Gud.

"Vi kvinnor befinner oss inspärrade, instängda och vi är era huspelare, bär era barn, medan - ni män - är favoriserade över oss med att kunna delta i sammankomster och församlingar (där profeten (må Gud skänka sina nåder och frid över honom) befinner sig), (och att kunna) närvara vid begravningar, vid valfärden och bästa av det : att kunna kämpa för Guds skull (al-jihād).

"(Det är ju så att) när en av er ger sig av till valfärden (al-hajj) eller till det lilla besöket till Mekkah (al-'umrah) eller för att kämpa för Guds sak, håller vi på att passa och bevara era barn, ägodelar, och spinna era kläder och uppfostra era barn (för er); skall vi då inte kunna delta i all den här belöningen och dess goda?"

Då vände sig profeten (må Gud skänka sina nåder och frid över honom) helt och hållet till sina följeslagare och sade :

"Har ni någonsin hört en kvinnas fråga om religionen som ställdes på så fint och klokt sätt?"

De svarade : "O Guds sändebud ! Vi har aldrig tänkt att en kvinna skulle vara så bra inspirerad till en sådan sak !

Då vände sig profeten (må Gud skänka sina nåder och frid över honom) till kvinnan och sade : "Förstå o kvinna och meddela vidare till de kvinnor som du representerar att en fru som väl tar hand om sin makes alla intresser (husn al-tabaʿul li-zaujihā) motsvarar allt detta".

Kvinnan gick därifrån och lovade och prisade Gud tills hon anlänt till sitt folks kvinnor. Hon berättade för dem om vad profeten (må Gud skänka sina nåder och frid över honom) hade sagt till henne. Alla blev de mycket glada och nöjda.grey-line

it_logo

Fler texter från den ursprungliga websidan:

- Om Traditionen
- Den oföränderliga religionen
- Jesus Messias, Marias son
- Verklig islamisk jämlighet (Denna sida)

Other languages in this series

- Startpage | - English | - Francais | - Deutsch | - Sitemap