logoSvenska böcker om Islam
Muslimska och andra författare
- listan är något gammal


Denna sida ska dels lista upp några svenska islamböcker, skrivna av muslimska eller icke-muslimska författare, dels visa vilka titlar just nu översätts till svenska. En annan literaturlista finns nedan, lista 2.

Översättare| Förlag | Recensioner | Innehållsförteckningar | Andra recensioner | lista 2

Lista 1 - i alfabetisk ordning

författareorig. titelövers.sv titelövers. påb.utg.årrec.avk.
inh.

qurān Mohammed Knut Bernström Koranens budskap
Prop.
-
Andræ, Tor

I myrtenträdgården
Doxa 81
MYT
Andræ, Tor;
Widegren, Geo


Muhammed, Hans Liv och hans tro
Natur & Kultur 50
MOTA
Baqir as-Sadr, Muhammad
Elisabet Peterzen Uppenbararen, budbäraren, budskapet
IPO ca.85
UPBB
Behros-Falsafi, Fateme
Mai Beijer
Yvonne Åström Ghaderi
En dotter berättar
Om seder och traditioner i Iran

Statens institut för läromedel 90 DB
Boström, Donald red
förf. bl a Jan Guillou, Per Gahrton och Göran Rosenberg m fl. Inshallah. Konflikten mellan Israel och Palestina
Ordfront, Stockholm 2001
recIlmihal
BHIRS, utg.

rec
Celebi, Süleyman Mevlid-i Sherif Sidney W. Hage - - FB 84 MESE inf
Emre; Yunus


planeradFarah, M.

Guide för muslimska kvinnorGFMK
Farah-zén - - Koranen är vår väg -
ca.85
KAVV
Hjärpe, Jan Politisk Islam


Gothia 83
PI
Ibn Battuta

Islams vandringsman
Hallonquists bokf. 89

Ibn Khaldun

Prolegomena - introduktion till världshistorien
Alhambra bokf. 89

Geels, Antoon - - Berusad av Gud
Natur o. Kultur 2002 www.kanalen.org, x L 20120706
Hedin, Christer Islam i vardagen och världen


Arena förl. 94

Maalouf, Amin Les croisades vues par les arabes Line Ahrland Korstågen enligt Araberna
ALH 91 KEA
Maududi, Abdul Aʿlā Mabāri.u-l Islām Muslim students Org, Lund Islams principer - HKPH 83
IP
Maududi, Abdul Aʿlā
Muslim students Org, Lund xx Jihad i Islam - HKPH ?
JIHI
Miquel, André Ousāmah - Un prince syrien face aux croisés M. Nisser-Dalman Usāmah, syrisk prins i strid med korsfararna
Atlantis 88 US
Morsi, Magali Les femmes du Prophète Åsa Forsberg Prophetens Hustrur
ALH 90 PH
Mutahhari, Morteza
Elisabet Peterzen Att förstå Koranen
IKN 84
FKOR
Mutahhari, Morteza
Ibrahim Enander xx Evigt Liv
IKN? ?
ELIV
Nordberg, Michael Profetens folk


Tidens förl. 91

Ohlmarks, Åke

Shi'a, Iranska Islams Urkunder
LTs förlag 80 SIIU (3)
Otterbeck, Jonas Islam, muslimer och den svenska skolan


Studentlitteratur 2000
(3)
Pasquier, Roger du La Découverte de l'Islam N. N. Islams upptäckt 1999 p g
DEC (2)
Qutub / Kutub, Muhammed Shubuhāt haula-l Islām Eva Sjöström Missförstånd om Islam - HKPH 83 MIS (1)
Richert, A

Islam, Religion-Kultur-Samhälle

xx ISL
Rodinson, M Mahomet Ingvar Rydberg Muhammed, Om profetens liv o. Islams uppkomst
Gidlunds 81 MR
Samuelsson, Jan

Islam i Afghanistan
1986 moderniseringen


IAFG (*)
Samuelsson, Jan

Muslimers möte med svensk sjukvård och skola
Studentlitteratur 1999 (*)
Samuelsson, Jan - Brattlund

Kärlek och familjeliv enligt islam,
Nok 1996

Samuelsson, Jan

Islamisk ekonomi
Studentlitteratur 2000 (*)
Söderberg R.

Afghanistan:
Islam och Kvinnans roll


? AIK
Svenska Afghanistankommittén; ed.

Islams Mångfald
SAK 90 IM
Tharaud J. och J. FEZ
ou les bourgeois de l'Islam
John D. Thulin FEZ
Marockanska Interiörer

Fritzes 33 FEZ
Täckström, Vivi

Sagans minareter


SAM
Valsan, Ahmad - - Apropå de 'sataniska verserna' - HfSU 89
OSSV
Fazlhashemi, S Mohammad

Förändring och kontinuitet - Al Ghazali's politiska omsvängning
Almqvist & Wiksell International 94
n1
författareorig. titelövers.sv titelövers. påb.utg.årrec.avk.
inh.


 

Lista 2 - Svenskspråkig, islamisk litteratur

Aktiv islam. 1959-1972. [Ytterligare sporadiska nummer]
Aktiv islam. 1990. Jubileumsutgåva 1889-1989.
Aldebe, Mahmoud, u.å. Att förstå islam. IIF med SMuF och Islamiska församlingen i Uppsala. [Troligen publicerad 1987]
Almesri, Firas, 1994. Islams anda. Islamiska Församlingen i Göteborg och International Islamic Federation of Student Organizations. [öv. Islamiska Församlingen i Göteborg]
Att mötas med muslimer i vardagens Sverige nr. 1/5, u.å. Broschyrserie utgiven av SMR. [M. Aldebe anges som författare]
Att Vara Muslim, 1993. Bok I. Märsta: Bilal Muslim Mission of Scandinavia. [öv. Jan åhlander]
Aziz-us-Samad, Ulfat, 1990. Islam och Kristendom. Salimiah, Kuwait: IIFSO. [öv. anonym]
Bashir, Mohammad, 1964. Islam i Sverige. Stockholm: Nadi al-muslimin.
Bilal, 1991. IIF och Islamiska Förbundet i Stockholm. [öv. M. Sonnius & M. Kanjah]
Bucaille, Maurice, u.å. Koranen och den moderna vetenskapen. [Stencil från IIF. Finns även i tryckt från 1994.]
Den heliga Qur'anen, 1988. Tilford, Surrey: Islam Int. Publ. [öv. Q. Sadiqa Khan.]
Dua-e-Kumail, 1991. Trollhättan: Muslim Shia Församling. [öv. Arif Govani & Tobias Almén]
En grundkurs i islam, 1992. Trollhättan: The World Federation/Muslim Shia Församling. [öv. Arif Govani & Tobias Almén]
Farah, Malaka, 1981. Kvinnoförtryck eller kvinnorespekt? [Utan förlag]
Farah, Malaka, 1989a. De Bästa Berättelserna ur Koranen. [Utan förlag]
Farah, Malaka, 1989b. Sändebudet. [Utan förlag]
Farah, Malaka & Elisabet Peterzén, 1989. Nubiens Hjärta. Stockholm: Trevi.
Farah, Malaka & Eva Sjöström 1982. Guide för muslimska kvinnor. [Utan förlag]
Farah-zén [Malaka Farah & Elisabet Peterzén] 1989. Koranen är vår väg. [Utan förlag]
Gitasdotter Tjernlund, Ulricha, 1995. Islam - den universella religionen. [Författarens eget tryck]
Haeri, Fadhlalla, 1991. Sufism. Stockholm: Vattumannen. [öv. Sven Hansson]
Hamid, Azieza, 1993. Fatima - Profetens dotter. IIF med International Islamic Publishing House, Riyadh. [öv. Sarah Islam]
Hedef. 1983/1987.
Hussaini, Mohammad Mazhar, 1995. Min lilla bok om haram och halal. Riyadh: IIFSO.
Idris, Jaafar Sheikh, u.å. Trons pelare. [Stencil från IIF]
Individen och Staten, u.å. [Stencil från IIF]
Irans frigörelse. 1982/1984.
Islam för barn, 1981. [Muslimska Församlingen i Malmö i samarbete med FIFS]
Islam vår tro, 1989. Stockholm: Islamiska Informationsföreningen/Bonniers.
Islamisk broschyrserie nr. 1/11, u.å. IIF i samarbete med WAMY. [Publicerade runt 1993]
Islamiska Förbundet i Stockholm, u.å. Islam - en kort orientering. [Pamflett]
Islams budskap och det sista budskapet, den sista profeten, 1984. Lidingö: Islamiska Kulturcentret i Norden. [Anonym författare och översättare]
Kanjah, Mariam, u.å. Muslimer och vården. IIF
Kayani, M. S., 1993. En stor barnvän. IIF med International Islamic Publishing House, Riyadh. [öv. Ibrahim Blicksjö]
Kayani, M. S. & Khurram Murad, 1993. Den modiga pojken. IIF med International Islamic Publishing House, Riyadh. [öv. Ibrahim Blicksjö]
Khan, Inayat, 1926. Det inre livet. Stockholm: Förlaget Inayat Khan. [öv. Elsa Haglund. En omarbetad upplaga gavs ut 1984 av Sufirörelsen i Sverige Stockholm. Den översattes av Karima Anna-Greta ångström.]
Khan, Inayat, 1930. Livets ändamål. Stockholm: Sufi-förlaget. [öv. Elsa Haglund]
Khan, Inayat, 1958. Toner från tystnadens musik: ur Gayan. Stockholm: Sufi-förlaget. [öv. Elsa Haglund]
Khan, Inayat, 1960. Den gudomliga symfonin - Vadan. Stockholm: Medéns förlag AB. [öv. Elsa Haglund]
Al-Khuli, Al-Bahi, u.å. Islam och den moderna kvinnan. Arboga: Textab. [öv. Habib Nouira. Boken är från 1993 enligt Immigrant-institutet, se Internetadress nedan.]
Koranen, 1979. Stockholm: Wahlström & Widstrand. [öv. K. V. Zetterstéen 1917.]
Koranens budskap, 1998. Stockholm: Proprius. [I svensk tolkning av M. K. Bernström.]
Kutub, Muhammed, 1983. Missförstånd om Islam. Salimiah, Kuwait: IIFSO. [öv. Eva Sjöström]
Lari, S. M. Musavi, u.å. En inledning till islam. Linköping: Union av Islamiska studentföreningar i Europa (Sverigesektionen). [öv. Mohammad Javad]
Makarem Shirazi, Nasser, 1992. 1Adl, Gudomlig rättvisa - Tio lektioner i Gudomlig rättvisa för ungdomar. Association of the Islamic unity in Sweden. [öv. Seyed Mohammad Fazlhashemi]
Maududi, Abdul Aʿlā, 1983a. Islams principer. Salimiah, Kuwait: IIFSO. [öv. Muslim Students Organization in Lund]
Maududi, Abdul Aʿlā, 1983b. De muslimska studenternas roll i den islamiska världens rekonstruktion. Salimiah, Kuwait: IIFSO. [öv. Eva Zeinab Sjöström]
Maududi, Abdul Aʿlā, 1983c. Jihad i Islam. Salimiah, Kuwait: IIFSO. [öv. Muslim Students Organization in Lund. Urspr. ett radiotal 13 april 1939.]
Moore, Keith L., u.å. Framhävning av mänsklig embryologi i Koranen och Hadith. [Stencil från IIF]
Moubadder, Kamal, 1993a. Islams uppkomst. Association of the Islamic unity in Sweden.
Moubadder, Kamal, 1993b. Frågor om islam. Association of the Islamic unity in Sweden.
Moubadder, Kamal, 1993c. Att Känna Allah. Association of the Islamic unity in Sweden.
MUFU bladet. 1996-1998.
Murad, Khurram, 1993a. Rättvisans rike - Berättelser från Umars liv. IIF med International Islamic Publishing House, Riyadh. [öv. Fatima Billingsryd]
Murad, Khurram, 1993b. As-Salam Aleikum. IIF med International Islamic Publishing House, Riyadh. [öv. Monjia Sonnius]
Muslimer och Barnomsorgen, u.å. [Stencil från IIF]
Muslimer & den svenska grundskolan, u.å. [Stencil från IIF]
Mutahhari, Murteza, 1984a. Att förstå Koranen. Lidingö: Islamiska Kulturcentret i Norden. [öv. Elisabet Peterzén]
Mutahhari, Murteza, 1984b. Rättsvetenskap och dess principer. Lidingö: Islamiska kulturcentret i Norden. [öv. Elisabet Peterzén]
Mutahhari, Murteza, 1984c. Begreppet 2Den islamiska republiken (en analys av revolutionen i Iran. Lidingö: Islamiska Kulturcentret i Norden. [öv. Eva Sjöström]
Mutahhari, Murteza, 1984d. Människan i Koranen. Lidingö: Islamiska Kulturcentret i Norden. [öv. Ibrahim Enander]
Mutahhari, Murteza, 1985a. Evigt liv. Lidingö: Islamiska Kulturcentret i Norden. [öv. Agneta Lövgren]
Mutahhari, Murteza, 1985b. Martyren. Lidingö: Islamiska Kulturcentret i Norden. [öv. Agneta Lövgren]
Mutahhari, Murteza, 1985c. Islamiska rörelser på 1900-talet. Lidingö: Islamiska Kulturcentret i Norden. [öv. Agneta Lövgren]
Mutahhari, Murteza, 1996. Kvinnans rättigheter i islam. Islamiska Republiken Irans Ambassad i Stockholm. [öv. anonym]
Al-Nor. 1993-1994.
Nour al-Islam. 1996.
Omar, Ali, u.å. Skillnaden mellan shiiterna och majoriteten av muslimska lärde. [Utan förlag. öv. anonym]
Ouldadda, Khadija, u.å. Islam i svenska skolböcker. [Stencil från IIF]
Qutb, Sayyid, 1983. Denna religion Islam (Hadha1 D-Din). Salimiah, Kuwait: IIFSO. [öv. Eva Zeinab Sjöström. Enligt Kepel (1985:69) författad efter 1954]
Peterzén, Elisabet, 1982. Innebörden av Hidjra. [Utan förlag]
Rabita. 1994-1996.
Rami, Ahmed, 1989. Ett liv för frihet - Självbiografi. Stockholm: Kultur.
Regnbågen. 1994-1996.
Rizvi, S. S. Akhtar, 1989. Islamiskt familjeliv. Stockholm: Association of Islamic unity in Sweden/Islamiska Kulturcentret i Norden. [öv. Eva Sjöström]
Rizvi, S. S. Akhtar, 1990. Den islamiska lärans grunder. Märsta: Bilal
Muslim Mission of Scandinavia. [öv. William P. Michael]
Sadiqa Khan, Qanita, 1972. Islam ett alternativ för den moderna kvinnan. [Utgiven av ahmadiyyarörelsen. Nytryck finns från 1985]
As-Sadr, Muhammad Baqir, u.å. Uppenbararen - Budbäraren - Budskapet. Teheran: Islamic Propagation Organization. [öv. Eva Sjöström]
Sakr, Ahmed H., u.å. Alkohol i islam. Stockholm: IIF/IIFSO.
Salaam - Islamisk Tidskrift. 1986-1998. [Fortsatt utgivning]
Sonnius, Monjia & Khadijah Norell, 1993. Hur man utför bönen i islam. IIF.
Stenbergs, Leif, 1999. Muslim i Sverige, Bilda förlag
Subhanallah - Skapelsens under i den Heliga Koranen, 1994. Märsta: Bilal Muslim Mission of Scandinavia. [öv. Jan åhlander]
Svensson, Jonas, 1996 Muslimsk feminism. Några exempel, no. 36 i skriftserien Religio, utgiv. teologiska institutionen i Lund
Säfve, Torbjörn, 1981/1994. Ivan Aguéli. En roman om frihet. Stockholm: MånPocket.
Säfve, Torbjörn, 1990. Den stulna bönemattan: Sufisk visdom i urval av Torbjörn Säfve. Stockholm: Hagaberg/Liber.
Säfve, Torbjörn, 1992. Var inte rädd. Stockholm: Prisma.
Ung Muslim. [Publicerad då och då under sent 1990-tal]
Utblick - Islamisk horisont. 1984-1986.
Vi Små. 1996-1998. [Fortsatt utgivning]
Vår islam - Islamuna. 1996-19??
al-Zaynabiya. 1994-1995.    

De poster som har från-till årtal är tidskrifter.
Listan är sammanställd av Jonas Otterbeck ©
från avhandlingen:
Jonas Otterbeck, Islam på svenska: Tidskriften Salaam och islams globalisering. Almqvist & Wiksell, Stockholm, 2000.

 

notiser:

n1   doktorsavhandling vid Umeå Universitet;   ISBN: 91-7174-947-0

n2   I boken "Muslimers möte med svensk sjukvård och skola" finns ett kapitel som direkt behandlar muslimska familjers situation i Sverige och den svenska familjerådgivnings och imamens roll som stödjare av muslimska familjer med svårigheter. Boken tar ingående upp frågeställningar kring islamiska friskolor. (Jan Samuelson)

n3   Boken äger en särskild aktualitet utifrån de diskussioner som förts i vissa kretsar att starta islamiska fonder eller banker i Sverige. Säkert finns det ett stort intresse bland muslimer i Sverige att kunna spara sina pengar på ett islamiskt korrekt sätt, dvs utan riba. Boken behandlar islams syn på ränta och vilka tekniker islamiska banker använder istället för ränta. Där beskrivs också de försök som gjorts på nationell nivå att införa räntefria samhällsekonomier, främst i Iran men även i Pakistan och Sudan. (Jan Samuelson)

n4   [från] doktorsavhandlingen, baserad på ett fältarbete som utfördes i Afghanistan på 1970-talet. (Jan Samuelson)

översättare:

 

 

förlag


förlag adress land e-post
Proprius Böcker o. Musik AB - Sverige proprint@lidingo.mail.telia.com
The Holy Koran Publishing House P.O.Box 7492, Beirut Lebanon
Islamiska Kulturcentret i Norden Box 6063 S-18106 Lidingö -
Islamic Propagation Organization P.O.Box 2782 Teheran, Islamic Republic of Iran -
Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet,
Orientaliska Studier, nr 67/68, December 1989
Orientaliska Studier, Stockholms Universitet 106 91 STOCKHOLM beställes 20 kr + porto;
Pg
45 90 26-1
Författares Bokmaskin - - -
Alhambra förlag - - -
Bosnien-Hercegovinas Islamiska Riksförbund i Sverige Box 15035
200 31 Malmö
Sverige
- - - -
- - - -

 

 

Recensioner:

Celebi, Süleyman; Mevlid-i Sherif

Denna översättning och transkription av Maulid-dikten med originaltext på osmanska avser att introducera svenska läsare till en folklig del av det turkiska kulturarvet och islam, medan det ger turkiska läsare möjligheten att jämföra den svenska och osmanska texten. 1404 Hijri, 1984    

Ohlmarks, Åke; Shi'a, Iranska Islams Urkunder

Från förlagets bokinfo:
Shi'a ar den viktigaste av sekterna i den islamiska profetreligionen och den tro som omfattas av ayatollah Khomeini...Åke Ohlmarks har i föreliggande skrift sammanställd några texter som ... speglar shi'itisk fromhet och dogm.

Boken innehåller f a kalifen imam Ali ibn Abu-Talibs hundra tänkespråk. 

Pasquier, Roger du; La Découverte de l'Islam

Roger du Pasquier, en fd sweizisk UD-tjänsteman, författare och muslim, skrev en mycket bra bok om Islam med titeln:

La Découverte de l'Islam,
ungef. Islams upptäckt. Han följer den traditionella läran och skrev boken på uppdrag av hans muslimska bröder som ville att han beskriver Islams budskap för de europeiska läsarna med en "västerländsk utbildning."

Som muslim står han inte utanför men beskriver islam som troende och han bjuder in i en religion som har bevarat det heliga, och som är helt och hållet annorlunda än de moderna västerländska idéerna och samhällen. Inom islam kan sanningen fortfarande levas på ett individuellt och kollektivt plan, helt och utan kompromiss.   /

Qutub / Kutub, Muhammed; Missförstånd om Islam

Om man vill skrämma bort folk från islam, eller göra livet svårt för dem som till äventyrs ändå vill bli muslimer, då ska man ge dem boken 'Missförstånd om islam'. Boken är den värsta katastrof man kan tänka sig. Dess budskap är mycket tvivelaktigt ur traditionell islamisk synpunkt, den är ett typiskt uttryck för det anti-koloniala återuppvaknandet i Egypten efter 2:a världskriget, och framför allt saknar författaren totalt känsla för den västerländska publik han vänder sig till.

Helst skulle jag vilja bränna vartenda exemplar som finns. Men det är inte så lätt när den översätts till varje tänkbart språk och sprids gratis i massupplagor från Riyadh (min erfarenhet är för övrigt att allting kostar något, kostar det inte pengar så kostar det något annat). Så om du tog bort den hemska titeln från din hemsida skulle du antagligen göra en stor insats för islam.

En muslims kritiska kommentar till boken, som vi inte delar i dess skärpa.    /

Rodinson, Maxime; Muhammed, Om profetens liv o. Islams uppkomst

Författaren är nogrann i sitt historiska arbete att beskriva Profeten Muhammads person, och den miljö i vilken han levde. Han ger mycket dataljer men interpreterar händelserna och Profeten Muhammads agerande med enbart ekonomiska, politiska och psykologiska skäl utan att kunna - som icke-muslim - förstå den andliga kraften i allt som hände under islams uppkomst, denna kraft som härstammar från Allah.  

Otterbeck, Jonas; Islam, muslimer och den svenska skolan

Som en presentation av boken kommer här dess baksidestext.

Det är sedan många år vanligt med elever med muslimsk bakgrund i de svenska klassrummen. I denna mångkulturella och mångreligiösa skola skapas situationer som behöver diskuteras både i lärarutbildningen och bland lärare, elever och föräldrar.

Denna bok behandlar bl.a. religion och kultur, muslimska normer och deras bakgrund, socialisation, samspel och kommunikation mellan lärare, elever och föräldrar. Författarens mål är att boken ska erbjuda ett realistiskt perspektiv på en situation som är kringgärdad av föreställningar, fördomar och osäkerhet.

Boken är avsedd för såväl högskole- och universitetsutbildningar som för verksamma lärare med intresse för den mångkulturella skolan.

Ilmihal

Boken är på svenska om praktisk hanafi fiqh. Den heter Ilmihal och är utgiven av Bosnien och Hercegovina Islamiska Riksförbund i Sverige. Den vänder sig till nybörjare och de som vill lära sig lite mer om det rent praktiska inom Islam. Det är en BRA bok som jag kan rekommendera! Kort och koncist om vad man behöver veta.

Inshallah. Konflikten mellan Israel och Palestina

Donald Boström är fotojournalist och har rest runt i Mellanöstern, mest i Palestina sedan 1985. Boken innehåller hans bilder varvade med texter av Sveriges mest namnkunniga Mellanösternkännare.

I förordet skriver Boström att det har varit en väldig skillnad mellan vad som händer på de ockuperade områdena och den bild gemene man runt om i världen fått av konflikten. Han hoppas på att hans bilder har tydliggjort något och fortsätter att det som skildras i boken inte är en process med en början, en mitt och ett slut utan bara dokumentation av ett ögonblick i världshistorien som skribenterna har haft möjlighet att uppleva på nära håll - en bit mänskligt drama.
I boken får vi möta flyktingar, intifada-aktivister, bosättare, en martyränka och Yassir Arafat samt se skakande och mäktiga bilder. Jan Guillou, som varit redaktör för bl a Palestinsk front, skriver i en mycket intressant artikel om historia bl a "Historia är politik. Historia har ofta mindre med sanning än med politisk lämplighet att göra." I övrigt handlar hans artikel om den svenska debatten om Palestina/Israel-frågan genom åren.
Boken omfattar 310 sidor och är, enligt Ordfront, i sin kombination av bild och text, analys och engagemang ett unikt dokument om en av vår tids mest brännande frågor.
Läsvärt, tycker jag. Mariam Kanjah

 

Innehållsförteckningar:

(2) Pasquier, Roger du; Islams upptäckt

 • Förord
 • 1. Vår tids utmaning
 • 2. Människan, skapelsen mittpunkt
 • 3. Det tidlösa budskapet och dess sista budbärare
 • 4. Ett under och dess historiska konsekvenser
 • 5. Vad en muslim bör tro på och vad han bör göra
 • 6. Enhetens civilisation
 • 7. De [spirituella] familjerna och de andliga vägarna
 • Index     

 

(1) Qutub / Kutub, Muhammed; Missförstånd om Islam:
 • Förord
 • Är religionen föråldrad?
 • Islam och slaveri
 • Islam och feodalism
 • Islam och kapitalism
 • Islam och privat ägande
 • Islam och klassystemet
 • Islam och allmosor
 • Islam och kvinnan
 • Islam och straff
 • Islam och civilisationen
 • Islam och bakåtsträvande
 • Islam och sexuell repression
 • Islam och tankens frihet
 • Religionen: Opium för folket?
 • Islam och icke-muslimska samhällen
 • Islam och idealism Islam och kommunism
 • Vad kommer härnäst?
     

 

Maududi, Abdul Aʿlā; Islams principer
 • FÖRORD 7
 • I BETYDELSEN AV ISLAM 9
  • 1. Islam: Vad betyder det?
  • 2. Vad är Kufr?
  • 3. Islams välsignelser
 • II TRO OCH LYDNAD . . . . . . 34
  • 1. Tro: Vad betyder det?
  • 2. Hur får man kunskap om Allah?
  • 3. Tro på det okända
 • III PROFETSKAPET 48
  • 1. Profetskapet: Dess natur och nödvändighet
  • 2. Kort historik över profetskapet
  • 3. Muhammads profetskap: Ett rationellt för svar
  • 4. Det slutgiltiga profetskapet
 • IV TROSARTIKLARNA 117
  • 1. Tawheed: Tron på Allah's enhet - Betydelsen av Kalima - Effekterna av Tawheed på människans liv
  • 2. Tron på Allah's änglar
  • 3. Tron på Allah's böcker
  • 4. Tron på Allah's profeter
  • 5. Tron på livet efter döden
  • - Livet efter döden: Ett rationellt försvar
 • V BÖN OCH DYRKAN 174
  • 'Ibadat's (dyrkans) anda, fasta, Zakat, Haj eller pilgrimsfärd, Islams försvar - Jihad
 • VI DIN OCH SHARI'A 191
  • Skillnaden mellan Din och Shari'a
  • Shari'a's källor - Fiqh - Tasawwuf
 • VII SHARIAS PRINCIPER . - - - 198
  • Shari'a: Rättigheter och skyldigheter:
  • 1. Allah's rättigheter
  • 2. Jagets rättigheter
  • 3. Andra människors rättigheter
  • 4. Alla varelsers rättigheter
  • Shari'a: Den universella och eviga lagen /

 

Mutahhari, Morteza; Att förstå Koranen
 • Inledning
 • Del ett: Att förstå Koranen analytiskt
 • Del två: Koranens inställning till förnuftet
 • Del tre: Koranens inställning till hjärtat     

 

Baqir as-Sadr, Muhammad; Uppenbararen, budbäraren, budskapet
 • INNEHÅLL:
 • UTGIVARENS FÖRETAL:
 • Del 1: UPPENBARAREN
  • FÖRFATTARENSFÖRORD
  • 1. Tron på Gud, den Högste
  • 2. Det vetenskapliga beviset för Guds, den Högstes, existens
   • a) Definition av metoden och beskrivning av dess moment
   • b) Utvärdering av metoden
  • 3. Tillämpning av metoden för att bevisa Skaparens existens
  • 4. Det filosofiska beviset
   • a) Ett exempel på det filosofiska beviset för Skaparens existens
   • b) Den materialistiska inställningen till detta bevis
  • 5. Kännetecken på Gud, lovad vare Han
   • a) Hans rättvisa och rättrådighet
   • b) Gudomlig rättvisa som skäl för straff och belöning
 • Del 2: BUDBÄRAREN
  • A) Introduktion: Om profetskap i allmänhet
  • B) Den störste budbäraren, Muhammad, Guds välsignelse och frid vare med honom och hela hans familj; samt bevisen för hans profetskap
  • C) Utifrån påverkande faktorer
 • DEL 3: BUDSKAPET
  • Islam     /

 

Mutahhari, Morteza; Människan i Koranen
 • Om författaren - 6
 • Kapitel 1.
  • Människan och den islamiska världsåskådningen 9
  • Människans positiva aspekter 9
  • Människans negativa aspekter 15
  • Gott och ont 16
 • Kapitel 2.
  • En varelse med många dimensioner 18
  • 1. Kunskap och lärdom 19
  • 2. Etisk godhet 20
  • 3. Estetik 21
  • 4. Dyrkan och helgelse 22
  • 5. Människans mångfaldiga anlag 25
  • 6. Kunskap om självet 27
  • 7. Utveckling av anlagen 29
  • a. Fysisk träning 29
  • b. Andlig träning 30
 • Kapitel 3
  • Människornas avgörande roll vid utformningen av sin framtid 32
  • 1. Begränsningar av den mänskliga friheten 37
   • a. Arvsanlag 37
   • b. Natur och geografisk miljö 37
   • c. Social miljö 38
   • d. Historiska och temporära faktorer 38
  • 2. Människans uppror mot tvång 39
  • 3. Människan och predestinationen 39
  • 4. Människan och hennes skyldigheter 40
   • a. Mogenhet 41
   • b. Klokhet 42
   • c. Kunskap och medvetenhet 42
   • d. Fysisk och mental kapacitet 43
   • e. Den fria viljan 45
  • 5. Villkor för handlingars korrekthet 46
 • Kapitel 4
  • Människans medvetande om självet och världen 52
  • I . Medvetandets ursprungliga natur 57
  • 2. Filosofiskt medvetande 58,
  • 3. Medvetande om världen 59
  • 4. Klassmedvetande 60
  • 5. Nationellt medvetande 61
  • 6. Medvetande om mänskligheten 62
  • 7. Invändningar mot existentialismen och den västerländska humanismen 63
  • 8. Mystiskt medvetande 70
  • 9. Profetiskt medvetande 75    

 

Valsān, Ahmad; Apropå de 'sataniska verserna'
 • Inledning
 • Transkribering
 • Några viktiga data i Islams historia
 • Glossarium
 • Bibliografi:
  • A - Verk som konsulterats
   • - på arabiska
   • - på västerländska språk
  • B - Källorna till berättelsen
   • - de arabiska källorna
   • - de västerländska
 • Verserna i fråga:
  • vilka verser?
  • versernas översättning
  • Omständigheterna kring uppenbarelserna
  • de s.k. sataniska verserna
   • varianter
   • översättningar
   • etymologi
 • Uppfattningarna:
  • de arabiska
  • de västerländska
 • Kritiken på västerländska språk:
  • de som är för
  • de neutrala
  • de som tvivlar
  • de som är emot
 • Kritiken på arabiska:
  • den reserverade
  • de som förkastar
 • Läran om ingivelserna
  • (sammanfattning)
 • Appendix:   Nöldeke-Caetani    /

 

Celebi, Süleyman; Mevlid-i Sherif
 • Inledning
 • Bedjan 18
 • Bön Tillägnad Författaren 20
 • Profetens Ljus 21
 • Profetens Födsel
 • Vår Profets Underverk 28
 • Profetskapets Krona 29
 • Himmelsfärden 31
 • Mellan bön 3.9
 • Profetens Död 41
 • Noter 53
 • Litteraturförteckning .60
 • Transkription
 • Münacat 62
 • Yazana Dua 64
 • Nuru Al-Nebi 64
 • Viladet 65
 • Mucizeleri 71
 • Taci Al Nebi 72
 • Mirac 74
 • Dua ve Iltica 82
 • Vefat 84
 • Ursprunglig Text     
 •  

  Farah-zén; Koranen är vår väg
  • Inledn.
  • Muslim
  • Stöld
  • Mord och dråp
  • Äktenskap och skilsmässa
  • Skilsmässa
  • Abort och adoption
  • Alkohol
  • Jämlikhet
  • Evas skuld
  • Om respekt och självrespekt
 • Kvinnans frihet
 • Massmedias roll, eller dumma tidningsklipp
 • Muslimer bankar huvudet mot golvet
 • 'Kvinnan i islam är en tjänarinna'
 • Den gamla myten om ett öde värre än döden
 • Svenskan i Marocko som misshandlades varje dag
 • Egypten
 • Pakistan
 • Sudan
 • Slutord    
 •  

  Andræ, Tor; I myrtenträdgården
  • Inledn.
  • Islam och kristendomen
  • Asketismen
  • Ensamhet och gemenskap. Den fromme och världen
  • Det inre livet
  • Gud den ende
  • Gudsförtröstan och gudskärlek
  • Oftare citerad arabisk litteratur

   

  Andræ, Tor;
  Widegren, Geo; Muhammed, Hans Liv och hans tro
  • Arabien på Muhammeds tid
  • Från barndomåren till kallelsen
  • Muhammeds religiösa budskap
  • Läran om uppenbarelsen
  • Konflikten med Quraysh
  • Härskareen i Medina
  • Muhammeds personlighet

   

  Andra recensioner, av Salih T    finns på xL =broken link 2020-10-03: http://www.islamiska.org

  next page

   

   

  vs.5.3


  home

  latest update: 2019-04-10

  1999-05-16

  * living Islam – Islamic Tradition *
  https://www.livingislam.org