home
introd

sm

Om Traditionen
Den oföränderliga religionen
Jesus Messias, Marias son
Verklig islamisk jämlighet
Satan, enligt den islamiska läran
Råd till en tonåring
Apropå de sataniska verserna
Hysa god förhoppning för en muslim
Den islamiska tvagningens symbolism

Råd till en tonåring
Kortfattat inblick i Islam genom en hadith

Ibn 'Abbās berättar att han red på samma häst som profeten Muhammad - må Allahs frid och välsignelse vara över honom ﷺ - när denne sade:

- "O pojke! Skall jag inte lära dig några ord som kommer att vara dig till nytta inför Gud?"

- "Ja visst ! Svarade jag."

Då sade han:

"Bevara Gud (i ditt hjärta) då kommer Gud att bevara dig; bevara Gud så kommer du att hitta Honom framför dig."

- "När du befinner dig välstånd (när du lever i överflöd), gör dig väl bekant inför Gud (a: inför Guds ögon), då kommer Han att känna igen dig när du har hamnat i knipa (trångmål)."

- "När du skall begära något, rikta din bön till Gud; och om du skall be om hjälp, vänd dig till Gud och be Honom om stöd."

- "Bläcket har torkat och allt som ska ske har redan skrivits."

- "Om Gud inte har beslutat något negativt mot dig men alla varelser i sin helhet vill - på något sätt - skada dig, skulle de inte förmå göra det."

- "Handla för Guds skull med tacksamhet och övertygelse."

- "Du skall veta att i tålamodet med det som du avskyr finns en stor gagn (för dig)."

- "Och du skall också veta att segern följer tålamodet, att lindringen sker efter sorgen och att med svårigheten kommer lättnaden."

 


vs.1.1

 

2020-03-08
page from ≈ 2005       ** Tradition Islamique**