home
introd

sm

Om Traditionen
Den oföränderliga religionen
Jesus Messias, Marias son
Verklig islamisk jämlighet
Satan, enligt den islamiska läran
Råd till en tonåring
Apropå de sataniska verserna
Hysa god förhoppning för en muslim
Den islamiska tvagningens symbolism

Anledning att alltid hysa god förhoppning för en muslim

En man som hade förlorat sin son, som var en stor syndare, blev förtvivlad. Då kom Ali ben al-Husein (sonson till Imam Ali) och sade till honom :

" Det finns tre anledningar till förhoppning för din son efter hans död :

1 - Den islamiska trobekännelsen (att det inte någon gudomlighet utan Gud) (som han har bekänt när han levde på jorden, och som kommer till hans räddning någon gång i det andra livet).

2 - Profetens medling (som kommer att ingripa för den muslimska syndarens räddning).

3 - Guds barmhärtighet (som för eller senare kommer att nå utan tvivel den muslimska syndaren).

 


vs.1.0

 

2014-06-22
Tuesday, August 29, 2006
page from 2006-08-19       ** Tradition Islamique**